Cena Ondreja Štefanka má aj v roku 2019 svojich laureátovKrajanské dolnozemské dianie sa počas štvrtého marcového týždňa už po 11-krát sústredilo do rumunského mestečka Nadlak. Každoročne, v období okolo 18. marca si dolnozemskí Slováci pripomínajú narodenie i odkaz velikána slovenského hnutia v Rumunsku, spisovateľa, prekladateľa a šéfredaktora časopisov, no najmä hrdého Slováka Ondreja Štefanka. Na jeho počesť i v jeho mene Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí udeľujú cenu nesúcu jeho meno (spravidla) dvom významným osobnostiam. V roku 2019 túto cenu získali: za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete Jarmila Hodoličová zo Srbska, za organizátorskú činnosť Michal Lászik z Maďarska a Miroslav Kmeť zo Slovenska za celoživotný prínos k výskumu histórie dolnozemských Slovákov.

V nadväznosti na slávnostný ceremoniál sa uskutočnila dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa tento rok venovala téme Dolnozemskí Slováci a rok 2018. Na konferencii odzneli príspevky odborníkov zo Slovenska, ale i z krajanských komunít z Maďarska, Srbska a Rumunska. Za Maticu slovenskú na konferencii vystúpili riaditeľ SHÚ MS – Ivan Mrva s príspevkom Snahy dolnozemských Slovákov o návrat do starej vlasti po vzniku Česko-Slovenska: úvahy, nádeje, zápasy a sklamania a riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová s príspevkom Ondrej Kulík – Odchody a návraty dolnozemských Slovákov.

Konferencia delená do niekoľkých blokov sa zaoberala dejinami roku 1918 a významom roku 1918 pre krajanské komunity z najrozličnejších aspektov. Výstupom z konferencie bude plánovaný zborník, ktorý by mal vyjsť v printovej podobe v marci v roku 2020.

Zuzana Pavelcová

 

X