Darovaný stan Matici slovenskej od firmy Expodom je dôkazom, že ľuďom na slovenskej kultúre záleží


/, Žilinský kraj/Darovaný stan Matici slovenskej od firmy Expodom je dôkazom, že ľuďom na slovenskej kultúre záleží

Každý deň sa uskutoční priemerne viac ako jedno matičné podujatie denne. Stovky aktivít a podujatí Matice slovenskej v regiónoch majú odozvu naprieč celou spoločnosťou, ale aj medzi krajanmi v zahraničí. Tisíce matičiarov sú ich pevnou súčasťou a stovky matičných dobrovoľníkov nezištne tieto podujatia organizujú. Matičné hnutie tvorí 28-tisíc členov. A preto si vážime každú pomocnú ruku, ktorú Matici slovenskej ktokoľvek podá. Rozhodol sa tak aj dodávateľ zahradných stanov, firma Expodom. Tešíme sa, že na našich podujatiach budeme môcť využívať modrý stan, ktorý nám Expodom nezištne daroval. Slovenskú kultúru pestujú a rozvíjajú najmä nadšenci a dobrovoľníci so srdcom pre tradície. Sme radi, že sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí ich úsiliu rozumejú a chcú pomôcť. Na kultúre nám záleží. Ďakujeme!

IÚ MS

X