Deň Matice slovenskej sme si ako pamätný deň pripomenuli 4. augusta vo Zvolenskej Slatine


//Deň Matice slovenskej sme si ako pamätný deň pripomenuli 4. augusta vo Zvolenskej Slatine

Deň Matice slovenskej (MS) si vedenie a členovia ustanovizne pripomenuli vo štvrtok vo Zvolenskej Slatine, ktorá je podľa predsedu Mariána Gešpera angažovanou a aktívnou matičnou obcou. Po úvodnom slove moderátora podujatia Petra Schvantnera vystúpili s oficiálnymi príhovormi starostka obce Mária Klimentová a predseda MS Marián Gešper. MS bola podľa Gešpera vždy tradične silná v regiónoch. „V roku 1863 vtedajšia uhorská štátna moc nepovolila vznik miestnych odborov MS, takže ju založili 4. augusta 1863 v Martine bez nich. Od roku 1919 sa zakladajú po celom Slovensku a do dnešných dní funguje a vyvíja činnosť viac ako 500 matičných odborov v rôznych regiónoch Slovenskej republiky. Autonómne, s podporou ústredia aj samosprávy, organizujú rôzne národno-osvetové, kultúrne, spoločenské, ale tiež odborné podujatia a aktivity. Posilňujú vzťah k slovenskej štátnosti, vlastenectvu, podporujú mládež v národných aktivitách, dôležitý je aj folklórny prvok,“ uviedol predseda MS nielen pre TASR, ale aj v rámci svojho príhovoru.

Podotkol, že pamätným dňom je 4. august aj pre národné, politické a kultúrne súvislosti dejinného vývoja slovenského národa, keďže došlo k založeniu prvej celonárodnej ustanovizne. „Kultúrnej, vedeckej, vydavateľskej, spoločenskej, ktorá bola predznamenaním občianskej spoločnosti. MS od augusta 1863 spájala katolíkov, evanjelikov, iné vierovyznania, politické názory. Možno aj osobno-spoločenské idey, ktoré boli v rôznych prúdoch slovenského národa,“ skonštatoval Gešper. Pripomenul, že slávnostnú svätú omšu slúžil v Martine banskobystrický biskup Štefan Moyzes. „Po cirkevných obradoch sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie MS. Moyzesa a Karola Kuzmányho vítal takmer päťtisícový dav Slovákov. Išlo o pomerne reprezentatívne zhromaždenie, ktoré je považované spolu s Memorandom národa slovenského za jedno z najväčších v 19. storočí,“ dodal Gešper.

V rámci programu osláv vystúpil aj spevácky hosť Adrián Ševc, ktorý prítomných hostí tešil svojím nezameniteľným hlasom. Zaspieval známe piesne nielen slovenských, ale aj zahraničných interprétov. Celkový priebeh osláv 159. výročia založenia Matice slovenskej organizátori zvýraznili veľkolepým ohňostrojom na záver programu.

Každý rok si 4. augusta pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky Deň Matice slovenskej. Ustanovizeň vznikla 4. augusta 1863 v Turčianskom Sv. Martine, kde má doteraz sídlo. V tento deň sa v Turčianskom Sv. Martine podľa správ kronikára zišlo štyri až päťtisíc ľudí, čo bolo dovtedy najväčšie národné zhromaždenie na Slovensku. Prichádzali starí i mladí z celého Slovenska i z miest mimo jeho hraníc, prišli prihlásení členovia Matice slovenskej, ale aj veľký počet iného obecenstva – študenti, vysokoškoláci i stredoškoláci, kňazi, úradníci, remeselníci i roľníci.

Ráno 4. augusta o siedmej hodine banskobystrický biskup Štefan Moyses slúžil slávnostnú sv. omšu v rímskokatolíckom kostole. V kázni pripomenul dejiny Slovanov. Náboženské obrady sa konali aj v evanjelickom chráme. Vykonával ich superintendent Karol Kuzmány. Pri zakladaní MS požadoval svornosť, jednotu, jednomyseľnosť a vzdelanosť. Po cirkevných obradoch sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie.

Zhromaždenie otvoril predseda Dočasného výboru MS Ján Francisci, ktorý predniesol obsiahlu správu o činnosti Dočasného výboru od jeho ustanovenia. Potom odovzdal zhromaždeniu potvrdený originál stanov, vložený do skvostného obalu, ktorý podľa návrhu Jozefa Božetecha Klemensa vyšila Francisciho manželka. Po prednesení Francisciho správy zhromaždenie zvolilo za prvého predsedu MS biskupa Štefana Moysesa a za prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho.

Do Výboru MS boli zvolení národovci ako Š. M. Daxner, M. M. Hodža, J. Gotčár, J. M. Hurban, A. Radlinský, M. Čulen, J. Viktorin, V. Pauliny-Tóth, G. Zechenter, C. Zoch, P. Dobšinský, E. Černý či J. Kadavý. Keďže výbor nebol početný, nedostali sa doň takí národovci ako J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Palárik, J. Záborský, S. Chalupka, J. Botto a i. Mesto pripravilo pre všetkých prítomných bohatý kultúrny program. Vo všetkých hostincoch i v uliciach sa spievalo, rečnilo, oduševňovalo sa za národ, osvetu, vzdelanosť.

text: TASR/upravil Ján Seman, foto: IÚ MS

2022-08-06T12:38:51+00:005 augusta 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X