Deň trianonskej radosti v BratislaveTak nazval 4. jún a tohtoročné 101. výročie podpisu Trianonskej zmluvy  tajomník Miestneho odboru Matice slovenskej v Petržalke Jozef  Schwarz.

Pri Pamätníku mierových zmlúv na Tyršovom nábreží v Bratislave 4. júna 2021  o tri štvrte na päť popoludní (v čase keď za Slovákov zmluvu našej národnej svojbytnosti podpisoval Štefan Osuský ) stretli sa  matičiari v zastúpení riaditeľky Domu MS v Bratislave Márie Tkáčovej, členky Krajskej rady MS Bratislavského kraja Marty Bullovej, tajomníka Miestneho odboru MS v Petržalke Jozefa Schwarza, členov MO a individuálnych členov MS, aby si uctili tento významný deň našich dejín. Prítomný bol aj zástupca Nadácie Milana Rastislava Štefánika Pavel Šesták a tiež Dr. Ferdinand Vrábel spoluautor knihy Život národa je večný, vydanej pri príležitosti 100. výročia podpisu Trianonskej zmluvy vo Versailles.

Po úvodných príhovoroch boli k pamätníku položené kvety a s Dr. Vrábelom prebehla krátka diskusia o význame Trianonu pre Slovákov i prezentácia knihy Život národa je večný Sto rokov od Trianonu.

Zaujímavé zamyslenie Jozefa Schwarza na túto tému aj v kontexte súčasnosti si môžete prečítať tu:

https://noveslovo.sk/c/Dejiny_a_vino

Mgr. Mária Tkáčová

riaditeľka DMS v Bratislave

All-focus

X