Deti súťažne spomínali na spisovateľku Martu (Myrtu) Longauerovú


/, Nitriansky kraj/Deti súťažne spomínali na spisovateľku Martu (Myrtu) Longauerovú

60 detí a žiakov, to je číslo zapojených súťažiacich do tohtoročnej recitačnej súťaže Spomienky na Martu Myrtu (Longauerovú), ktorá sa konala 27. októbra 2021.

Súťaž v prednese poézie a prózy sa nepretržite koná už po štrnástykrát. Po druhý rok sa však súťaž musela prispôsobiť mimoriadnym opatreniam a pandemickej situácii. Tento rok jednotliví súťažiaci recitovali vo svojich uzatvorených skupinách v domácom prostredí Základnej školy v Ivanke pri Nitre a Materskej školy Ivanke pri Nitre.

Iniciátorom myšlienky pripomenutia si spisovateľky Marty Longauerovej, ktorá časť svojho života prežila v Ivanke pri Nitre, kde je aj pochovaná, je Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Nitre. Po predsedovi MO Gašparovi Poláčkovi prebrala štafetu organizácie súťaže súčasná predsedníčka Margita Račková. Spolu s ňou organizáciu podujatia a odborné konzultácie s pedagógmi zastrešuje podpredsedníčka MO a zároveň pedagogička na tunajšej ZŠ Alena Černíková.

Obsadiť hosťovské kreslá porotkýň tento rok prijali starostka obce Ivanka pri Nitre Jana Maršálková, riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre Ingrid Meňky a riaditeľka ZŠ Ivanka pri Nitre Iveta Ovečková.

Na 12 výhercov v súťažných kategóriách Poézia a Próza – I. a II. stupeň čakali zaujímavé knižné tituly z Vydavateľstva Matice slovenskej.

Podujatie sa konalo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Ivanka pri Nitre.

Za sponzorstvo cien ďakujeme Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre.

Text: Alena Černíková, Veronika Bilicová
Autor fotografií: A. Černíková

Ivanka pri Nitre, 27. 10. 2021

X