Deťom na koniec školského roka


//Deťom na koniec školského roka

Počas školského roka 2023/2024 sa deti vo veku 4 – 14 rokov z obcí Kráľ a Abovce stretávali pravidelne takmer každý piatok na detskej besiedke. V Zborovom dome v Králi pod vedením Denisy Ďuriškovej a Zuzany Hruškovej preberali rôzne biblické témy a udalosti z dejín slovenského národa. Na poslednom stretnutí detí v školskom roku 2023/2024 v nedeľu 23. júna 2024 sa uskutočnilo športovo-súťažné popoludnie. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Králi (ďalej len „MO MS v Králi“) v spolupráci s dcérocirkvou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Kráľ-Abovce. Ako prvá sa uskutočnila súťaž „Hľadanie pokladu“. Deti rozdelené podľa veku do troch družstiev hľadali vytlačené slová, ktoré boli ukryté na rôznych miestach obce. Ich úlohou bolo z nájdených slov poskladať biblický verš. Pri splnení tejto časti úlohy deťom so zanietením pomohol domáci kaplán Matúš Korenko. Veľkým prekvapením bolo, že ako prvé dokázalo túto úlohu splniť družstvo najmladších detí vo veku do 7 rokov vedené Matúškom Vrancom, najmladším matičiarom v Králi. Sladkú odmenu spolu s diplomom za účasť v súťaži deťom odovzdali v mene predsedu MO MS v Králi Zuzana Hrušková, členka výboru a Matúš Korenko, kaplán CZ ECAV Tornaľa. Zároveň im popriali pekné a veselé prázdniny prežité v zdraví a v spoločnosti svojich najmilších.

Po absolvovaní všetkých vyššie uvedených aktivít sa ozval hlad nielen u súťažiacich detí, ale aj povzbudzujúcich rodičov a tak nasledovala opekačka. Rodičia pripravili deťom rôzne dobroty, takže sa všetky mohli na dvore zborového domu do večera venovať ďalším hrám a športom podľa ľubovôle. Poďakovanie organizátorov patrí Monike Karolovej, Ondrejovi Hruškovi a všetkým prítomným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnej a priateľskej atmosfére letného popoludnia v tomto matičnom spoločenstve v Králi.

Ing. Zuzana Hrušková, členka MO MS v Králi

 

 

2024-07-08T11:39:17+00:008 júla 2024 |Banskobystrický kraj|
X