Divadelné predstavenia matičných ochotníckych súborov sa k ľuďom dostanú cez internet


/, Žilinský kraj/Divadelné predstavenia matičných ochotníckych súborov sa k ľuďom dostanú cez internet

Matica slovenská sprístupní širokej verejnosti videozáznamy divadelných hier matičných súborov na internete. Ide o jednu zo sérií tohtoročných kultúrnych aktivít, ktorou ustanovizeň prispeje k Roku slovenského divadla 2020. Zámerom je aj podporiť povedomie slovenskej spoločnosti o národných dejinách a osobnostiach v rámci Roka národnej identity 2020.

Divadlo je s Maticou slovenskou historicky späté. Aj v súčasnosti patrí Divadelný odbor MS k najaktívnejším záujmovým odborom MS s 34 divadelnými súbormi z celého Slovenska. Ďalších 8 súborov pôsobí pri miestnych odboroch. V súvislosti so storočnicou založenia Slovenského národného divadla a 190. výročím prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku Kocúrkova pripravujú matičiari divadelnú kompozíciu spojenú s priekopníkom slovenského ochotníckeho divadla Gašparom Fejérpatakym-Belopotockým. „Aj napriek prísnym opatreniam Matica slovenská naďalej prináša ľuďom národnú kultúru, vedu i vzdelávanie, aktuálne viac modernou formou. Keďže sa obmedzenia dotkli aj matičných divadelníkov, ktorí nemôžu hrať svoje predstavenia pred divákmi, rozhodli sme sa ich zverejniť na internete. Na portáli Youtube budú postupne pribúdať videozáznamy divadelných hier, ale aj historické dokumenty s divadelnými scénkami,“ vysvetlil druhý podpredseda MS Marek Nemec, ktorý je zároveň riaditeľom Domu MS v Liptovskom Mikuláši.

Práve v centre Liptova má ochotnícke divadlo dlhodobú tradíciu. Matica slovenská tu pred piatimi rokmi začala organizovať Divadelný festival Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa koná vždy v októbri. „Preto sme ako prvý zverejnili historický dokument o geniálnom slovenskom vynálezcovi Aurelovi Stodolovi s divadelnými scénkami z jeho života. Dokument vznikol vďaka spolupráci Matice slovenskej a Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši,“ doplnil M. Nemec. Populárne predstavenia dvoch obľúbených divadelných krúžkov Dramaťák a Slovenskí rebeli, ktoré pôsobia pri Miestnom odbore MS v Komárne, sú už dostupné na internete. Matica slovenská bude zverejňovať videá v pravidelných intervaloch. Všetky odkazy postupne zverejní na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach a elektronicky ich rozpošle aj základným a stredným školám.

IÚ MS

 

Zoznam divadelných predstavení a historických dokumentov s divadelnými scénkami

Aurel Stodola – geniálny slovenský vynálezca

Milan Rastislav Štefánik – symbol slobody slovenského národa

Storočnica oživotvorenia Matice slovenskej 1919 – 2019

Zoznam všetkých predstavení Dramaťáku a Slovenských rebelov

Helenka, skutočný príbeh z obdobia Viedenskej arbitráže

Sen noci Svätojánskej, muzikál podľa diela Williama Shakespeara

Na rováš!, príbeh o richtárovi a jeho dcére

Taľafatky, inšpirované dielom Adama Františka Kollára

Život, príbeh inšpirovaný ľudovými zvykmi a obyčajmi v tradícii nášho národa

X