Divadelníci Matice slovenskej sprítomnili v Liptovskom Mikuláši odkaz Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého


/, Žilinský kraj/Divadelníci Matice slovenskej sprítomnili v Liptovskom Mikuláši odkaz Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého

Na počesť významnej osobnosti G. F. Belopotockého a k úcte a vďake liptovským ochotníkom boli včera slávnostne otvorené dve výstavy (exteriérová a interiérová).

Ulica pred budovou Národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol v L. Mikuláši sa v pondelok 15. júna 2020 o 17.00 stala miestom symbolického stretnutia účastníkov podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku a Roku slovenského divadla.

Divadelní ochotníci z 26 obcí Liptova, v mnohých prípadoch aj starostovia obcí a ďalšia kultúrna verejnosť sa zišli na mieste, kde sa pred 190 rokmi zhromaždili mešťania a zemania, liptovská šľachta, aby vzhliadli divadelné predstavenie, ktoré zorganizoval Gašpar Fejérpataky, Belopotocký vo vrbickom hostinci (J. Chalupka Kocúrkovo 22. 8. 1830). Vernisáž  exteriérovej výstavy slávnostným príhovorom otvorila riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v L. Mikuláši Mgr. art. Miroslava Palanová, ktorá okrem iného uviedla: „Pred 190 rokmi založením Diwadla slowanského Sväto-Mikulášskeho sa začala písať história ochotníckeho divadla na Slovensku, zároveň aj bohatá história mikulášskeho ochotníckeho divadla a história ochotníckeho divadla, ktoré sa šírilo a zakorenilo vo všetkých obciach Liptova.“ Slávnostný prípitok predniesol ploštínsky ochotník Juraj Španko, zarecitoval báseň Jolany Trombauerovej „Vivat Gašpar!“.

Exteriérová výstava Pocta Belopotockému v ulici 1. mája prezentuje osobnosť Gašpara Fejérpataky Belopotockého cez jeho vlastný životopis. Expresívna ilustračná grafika demonštruje jeho pohnutý život, jeho ťažké rodinné a sociálne zázemie, jeho osobné utrpenie v boji za uskutočnenie osvieteneckých cieľov – šíriť vzdelanie a kultúru medzi pospolitým ľudom. Pracovníčka informačného centra Linda Šimunová spolu s ochotníckym hercom Jurajom Špankom vytvorili dokonalú dvojicu sprievodcov, ktorá pomyselne previedla účastníkov po ceste životom človeka, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu a jeho činy prerástli  jeho dom a mesto a mali celonárodnú pôsobnosť.

Pri soche Belopotockého, ktorá stojí na námestí Osloboditeľov, položením nádherných vencov so stuhami, na ktorých sú názvy aktívnych ochotníckych divadelných súborov, dlhotrvajúcim a silným potleskom vyjadrili  ochotníci a všetci zúčastnení úctu, vďačnosť ale aj hrdosť za jeho životné postoje, odhodlanie a dielo. Aktu položenia vencov sa zúčastnili predstavitelia mesta primátor Ing. Ján Blcháč, PhD., zástupcovia primátora Ľuboš Trizna a Ing. Rudolf Urbanovič, riaditelia kultúrnych inštitúcií Mgr. Marcela Feriančeková (LK GFB), Mgr. art. Miroslava Palanová (LKS), Jaroslav Hric (MJK), doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. predseda MO MS, Milan Stromko predseda Krajskej rady MS, tajomník Divadelného odboru MS Peter Vrlík a najstarší ochotník v Liptove Karol Komandera (97 rokov).  Na úvod zarecitoval báseň herec Stanislav Kaľavský.

Matičná divadelná ochotnícka scéna pokračovala v „oživovaní“ osobnosti Gašpara krátkymi ukážkami z jeho života na javisku pred budovou Múzea Janka Kráľa, kde je celoročne nainštalovaná výstava ručne maľovaných kulís, kostýmov a divadelného mobiliáru z minulého storočia. Záverečným vyvrcholením slávnostného podujatia bola vernisáž interiérovej výstavy Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii v dome kultúry. V programe  účinkovali herci z Divadla Gasparego, Divadla Apostrop pri ZUŠ J. L. Bellu v L. Mikuláši a Divadelného súboru ŠAPO z Ploštína v dramatizáciou básne Jolany Trombauerovej „ Na javisku životu“. Slávnostný príhovor predniesla metodička pre neprofesionálne divadlo PhDr. Eva Štofčíková, ktorá okrem iného povedala: „Opäť je len na nás, či ostaneme verní odkazu zakladateľa, či si dokážeme nájsť cestu ku sebe, aj napriek tomu, že súčasnosť je plná neistôt, či sa dokážeme zapojiť do ochotníckeho kolektívu a diania  ochotne, zodpovedne a tvorivo.

Drahí ochotníci a práve to Vám zo srdca prajem a viem, že sa tak stane, lebo 190 ročná história o tom svedčí, ani naši predchodcovia to nemali ľahké a stále majú svojich pokračovateľov.“

Výstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii  je druhou aktivitou projektu LiptovDIV, festivalu neprofesionálneho divadla v Liptove. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Výstava Pocta Belopotockému vznikla v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa a bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Slávnostné podujatie sa konalo pod hlavičkou Otvorenia letnej turistickej sezóny v meste L. Mikuláš v spolupráci s Informačným centrom mesta a s finančnou podporou mesta L. Mikuláš.

Autor fotky Peter Rybín.

PhDr. Eva Štofčíková

LKS L. Mikuláš

 

X