Dom ľudového bývania vo Veľkých Lovciach rozšíri mapu národných kultúrnych pamiatok Slovenska


/, Nitriansky kraj/Dom ľudového bývania vo Veľkých Lovciach rozšíri mapu národných kultúrnych pamiatok Slovenska

Cena Matice slovenskej pre Jozefa Galbavého

Vzácne súkromné múzeum ocenila v roku 2019 aj Matica slovenská. Za záchranu a obnovu tejto kultúrnej pamiatky, ktorá dokumentuje bývanie na juhu Slovenska, navrhol predseda Matice slovenskej Marián Gešper udeliť predsedovi združenia Dom ľudového bývania a členovi Matice slovenskej Jozefovi Galbavému Striebornú cenu Matice slovenskej.

„Od septembra 2021 je Ľudový dom aj s celým svojím dvorom a zariadením zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok,“ informovali členovia občianskeho združenia na svojej stránke Lóťanské folklórne slávnosti. Ďalej uvádzajú, že dúfajú v konanie budúcoročných Lóťanských folklórnych slávností, na ktorých spoločne so svojimi návštevníkmi oslávia udelenie tohto titulu.

Práve spomínané slávnosti, ale aj tradičná obecná zabíjačka, Fašiangy a mnohé ďalšie podujatia poskytujú v priestoroch Domu ľudového bývania a humna tohto gazdovského hlineného domu autentické prostredie a priestor na spoluprácu viacerých združení vrátane Miestneho odboru Matice slovenskej Veľké Lovce.

Ocenený Jozef Galbavý je členom Matice slovenskej od roku 1992. Zo svojho rodinného dedičstva s pomocou obce Veľké Lovce, Nitrianskeho samosprávneho kraja, ostatných inštitúcií, ale predovšetkým vlastnými rukami za pomoci svojich priateľov a ostatných členov občianskeho združenia dokázal vytvoriť súkromné múzeum, ktoré nezištne sprístupňuje širokej verejnosti. Obec Veľké Lovce vydala obsiahlu dokumentáciu o jeho činnosti, ktorá vyzdvihuje zásluhy na budovaní kultúrneho dedičstva.

Ľudový dom, autentické prostredie pre kultúrne podujatia

Gazdovský 56m dlhý jednopodlažný dolniacky hlinený dom sa rozhodol samotný vlastník Jozef Galbavý, ktorý sa v ňom narodil a žil, vlastnými rukami a svojím remeselným majstrovstvom stolára zrekonštruovať dodržaním pôvodných techník. J. Galbavý spolu s ďalšími členmi občianskeho združenia Ľudový dom, ktorí sú zároveň aj členovia Matice slovenskej, pravidelne sprístupňujú tento výnimočný objekt širokej verejnosti. Z pravidelných návštev turistov či škôl, organizovania tematických podujatí počas celého roka spomeňme v Nitrianskom kraji už známy folklórny festival Lóťanské folklórne slávnosti, ktorý sa koná spravidla v tretí augustový víkend. Ľudový dom však navštevujú aj akademici a študenti UKF v Nitre za účelom terénneho etnografického výskumu.

Veľké Lovce, výnimočná obec

Obec sa rozprestiera na úpätí Pohronskej pahorkatiny v okrese Nové Zámky a jej história podložená prvou písomnou zmienkou siaha do roku 1236, kde je spojená s rodinou Tomáša Lóthyho. V katastri obce sa nachádza kláštor, ktorý bol majetkom mníchov paulínskeho rádu. Jeho súčasťou bola nesmierne cenná knižnica, ktorá uchovávala 1 184 rozličných vzácnych diel. Dnes je tento knižničný fond súčasťou univerzitnej knižnice v Budíne. Dominantami obce, ale aj symbolom tolerantného spolunažívania obyvateľov rôznych národností a vierovyznaní sú kostoly reformovanej kresťanskej cirkvi a rímskokatolíckej cirkvi. V priebehu rokov 1899 až 1927  niesla obec názvy – Veľký a Malý Lót, Nový Lót a Lót. V rokoch 1938 – 1945 pripadla obec Maďarsku. Na Veľké Lovce bola premenovaná až v roku 1948. Dnes sú Veľké Lovce súčasťou mikroregiónu TERMÁL, nachádzajúceho sa v blízkosti kúpeľnej turisticky atraktívnej a známej obce Podhájska.

V roku 2018 oslávil Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkých Lovciach 70. rokov od svojho založenia. Jeho súčasnou predsedníčkou je Mária Rapavá. Matičný odbor sa pýši aj svojím spoluzakladateľom – spisovateľom Františkom Hečkom. Málokto vie, že jednu časť známeho románu Červené víno, napísal F. Hečko práve vo Veľkých Lovciach, kde je zachovaný aj dom, v ktorom časť svojho života prežil.

Obec sa môže pochváliť aj bohatou ochotníckou divadelnou činnosťou o.z. Na Podvalku, aktivitami Slovenského červeného kríža, IV. futbalovou ligou, bohatým kalendárom tradičných, ale aj súčasných podujatí ako napríklad vyhľadávaný country festival Country búrka.

Veronika Bilicová, Dom Matice slovenskej v Nitre

X