Duchovný odkaz svätých Cyrila a Metoda


/, Nitriansky kraj/Duchovný odkaz svätých Cyrila a Metoda

Vedecká konferencia venovaná pamiatke Konštantína Filozofa

 

Slávnosti Nitra, milá Nitra patria medzi najväčšie mestské podujatia spájajúce duchovný, historický a kultúrny rozmer v bohatej škále programu. Hlavnými piliermi roku 2019 boli 1°150. výročie smrti svätého Konštantína Filozofa a prezentácia Nitrianskeho hradu ako najrozsiahlejšieho hradu na Slovensku.

Dňa 4. júla otvorila ich historickú líniu vedecká konferencia venovaná výročiu smrti Konštantína Filozofa, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu. Konferenciu otvorili nitriansky sídlený biskup Viliam Judák a podpredseda NSK Marián Kéry. Ponitrianske múzeum v Nitre, ktoré bolo spolu s Evropskou kultúrní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o., a Nitrianskym samosprávnym krajom hlavným organizátorom, privítalo v priestoroch Veľkej dvorany prednášajúcich – prof. Martina Homzu, PhD., prof. PhDr. Martina Lukačku, CSc., prof. PhDr. Ľubomíra Kralčáka, PhD., prof. PhDr. Petra Ivaniča, PhD., doc. Mgr. Martina Pukanca, PhD. a PhDr. Františka Syneka. Mimoriadne zaujímavou prednáškou z hľadiska aktualizácie a vôbec kontinuity cyrilo-metodského posolstva v súčasnosti bola téma prof. M. Homzu, PhD., ktorej východiskom boli štyri polemiky v diele Proglas. Medzi referátmi mapujúcimi život sv. Konštantína Cyrila, hlaholiku a jej kultúrny prínos, tajomstvo Metodovho hrobu či Archeopark Mikulčice – Kopčany 2019 otvoril predseda Klubu filatelistov 52-51 Nitra pri Dome Matice slovenskej v Nitre MVDr. Milan Šajgalík aj tému svätých sedmopočetníkov, ktorú spracoval na samostatnej výstave ako súčasť podujatia. Jeho výstava v priestoroch Ponitrianskeho múzea potrvá do 1. septembra 2019.

Na konferencii samostatne privítali za Maticu slovenskú členku Predsedníctva MS Libušu Klučkovú a riaditeľku Domu MS v Nitre Veroniku Bilicovú. Na podujatí sa zúčastnil aj vedúci odboru kultúry NSK Ľubomír Kleštinec, ktorý je zároveň predsedom Krajskej rady Matice slovenskej Nitrianskeho kraja.

 Cyrilo-metodská národná púť aj tento rok za účasti Matice slovenskej

Každoročná účasť tisícok veriacich na Cyrilo-metodskej národnej púti na Svätoplukovom námestí v Nitre je dôkazom, že veriaci si mimoriadne ctia svätých solúnskych bratov, vierozvestov Konštantína Cyrila a Metoda ako súčasť našej národnej identity a národnej hrdosti. Dňa 5. júla sa národná púť konala za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov a zástupcov všetkých cirkví. Za Maticu slovenskú boli prítomní členovia Predsedníctva MS – prvý podpredseda MS Marek Hanuska a Libuša Klučková, členovia Výboru MS Dáša Machalová a Juraj Gajdoš, predseda Krajskej rady MS NSK Ľubomír Kleštinec, riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko a riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová. Účastníkov púte každoročne vítajú matičné folklórne skupiny. Pred začiatkom si veriaci vypočuli národné, kresťanské a slovenské ľudové piesne v podaní speváckych skupín Močenčanka a Janíkovská studnička. K obom skupinám sa pridali matičiari zo Sľažian, ktorí spoločne s čestnou strážou vítali zástupy biskupov zo Slovenska i zahraničia tradičným krojovým špalierom. Tohtoročným celebrujúcim pontifikálnej sv. omše bol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek. Mons. F. Rábek pripomenul veriacim nielen výročie sv. Konštantína Cyrila, ale aj výročie vymenovania sv. Metoda za veľkomoravsko-panónskeho arcibiskupa a pápežského legáta v roku 869 a 150 rokov od úmrtia prvého predsedu Matice slovenskej, banskobystrického biskupa Štefana Moysesa, vďaka ktorému slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla.

Veríme, že spolu s obetným darom – rukami hrdých Sloveniek upečeným domácim chlebom, ktorý za Maticu slovenskú odovzdali jej členovia zo Sľažian – sa naplnia slová a posolstvo Mons. F. Rábeka: „Duchovné cyrilo-metodské dedičstvo je chrbtovou kosťou nášho národa a našej vlasti, pomocou ktorej dokážeme čeliť všetkému, s čím sa v živote stretneme. Je srdcom, ktoré rozohrieva náš rozum a vôľu, aby sme konali dobro, aby sme prekonávali egoizmus a nízke vášne, čelili výzvam, ktoré sú pred nami, aj keď sú ťažké. Sv. Cyril a Metod sú zdravými koreňmi nášho národa a našej vlasti.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Zastúpenie Matice slovenskej na Cyrilo-metodskej národnej púti

Zastúpenie Matice slovenskej na Cyrilo-metodskej národnej púti

Matičiari z Janíkoviec, Močenka a Sľažian spolu s riaditeľkou Domu MS v Nitre V. Bilicovou a starostom obce Močenok R. Urbánikom

Matičiari z Janíkoviec, Močenka a Sľažian spolu s riaditeľkou Domu MS v Nitre V. Bilicovou a starostom obce Močenok R. Urbánikom

 Vedecká konferencia v Ponitrianskom múzeu v Nitre - otvorenie nitrianskym sídelným biskupom Mons. V. Judákom

Vedecká konferencia v Ponitrianskom múzeu v Nitre
– otvorenie nitrianskym sídelným biskupom Mons. V. Judákom

Janíkovská studnička

Janíkovská studnička

Močenčanka

Močenčanka

   

      

http://cetv.sk/index.php/publicistika/item/4775-region-vystupenie-maticnych-folklornych-skupin

X