Fond na podporu umenia podporil sústredenie Folklórneho súboru Prameň z Dolnej Strehovej


/, Tlačové správy/Fond na podporu umenia podporil sústredenie Folklórneho súboru Prameň z Dolnej Strehovej

Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnej Strehovej (MOMS) získal finančnú podporu 5000 eur z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia (FPU) na realizáciu projektu „Sústredenie Folklórneho súboru Prameň Dolná Strehová.“

Nezávislé neprofesionálne zoskupenia v tradičnej kultúre mohli na svoje aktivity žiadať finančnú podporu z FPU do konca marca. Fond medzi úspešných žiadateľov prerozdelil celkovo 1,5 milióna eur. Projekt MOMS získal v hodnotení odbornej komisie dostatočný počet bodov a zaradil sa medzi úspešných uchádzačov.

„Cieľom nášho projektu je organizácia trojdňového sústredenia členov Folklórneho súboru Prameň za účelom prípravy novej tanečnej, speváckej a hudobnej choreografie všetkých zložiek súboru pod odborným vedením,“ vysvetlil zámer projektu predseda MOMS Matúš Bystriansky. „Prostredníctvom sústredenia chceme taktiež stmeliť kolektív folklórneho súboru, ktorý v súčasnosti, spolu s príchodom nového vedenia, zažíva akýsi „reštart“, resp. omladenie a nárast o nových členov,“ pokračoval Bystriansky.

MOMS bude na realizácii projektu okrem FS Prameň spolupracovať aj s vedením obce Dolná Strehová, a tiež s miestnou Komisiou kultúry a zachovania tradícií. Záštitu nad sústredením prevzala podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Natália Milanová, ktorá je zároveň garantom projektu. V súčasnosti prebieha prípravná fáza, ktorá pozostáva z administratívnych úkonov a zabezpečovania technických záležitostí.

„Všetkých členov Folklórneho súboru Prameň informácia o získaní podpory jedného z našich podaných projektov veľmi potešila a zároveň zaviazala členov, ktorí sa s chuťou pustili do akéhosi „reštartu“ FS Prameň, o to intenzívnejšie pracovať na nových cieľoch a víziách,“ povedal organizačný vedúci a zároveň starosta obce Dolná Strehová Ing. Ľuboslav Dobrocký.„S vedúcimi zložiek sme hneď rozobrali podrobnosti o realizácii sústredenia a zároveň sme začali hľadať choreografa, s ktorým chceme pripraviť výstup zo sústredenia. Je v našom záujme zahrnúť do tohto sústredenia aj deti v novovznikajúcom detskom folklórnom súbore  Pramienok, pre ktoré zároveň hľadáme sponzora na zabezpečenie dostatočnej krojovej výbavy,“ doplnil Dobrocký.

Sústredenie sa uskutoční počas prázdnin v kúpeľnom meste Dudince. FS Prameň by mal s novou choreografiou premiérovo vystúpiť v auguste na Hontianskej paráde v Hrušove a neskôr na Madáčovských dňoch v Dolnej Strehovej.

Matúš Bystriansky

predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Dolná Strehová

FS Prameň

FS Prameň

FS Prameň

2019-07-02T08:31:06+00:001 júla 2019 |Banskobystrický kraj, Tlačové správy|
X