FOTO: Matičné kroje s filmovým príbehom na Slovenskom dni kroja v Banskej Bystrici


/, Banskobystrický kraj/FOTO: Matičné kroje s filmovým príbehom na Slovenskom dni kroja v Banskej Bystrici

S posolstvom filmového príbehu matičných krojov prišli matičiari na Slovenský Deň Kroja 1. septembra 2021 na Deň Ústavy SR do Banskej Bystrice, ktorého štvrtý ročník organizoval týždenník Slovenka. Priamo na pódiu mladí matičiari predstavili návštevníkom pôvodné, no predsa len kedysi na divadelné účely šité kroje zo Šatnice Matice slovenskej, ktoré sa objavili v najznámejších a už kultových slovenských filmoch – Kubo, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ženský zákon, Škriatok a Kamenný chodníček. Veď režisér Karol Zachar sa v matičnej šatnici cítil ako doma. Treba zdôrazniť, že často vo filmoch použili kombináciu krojových súčastí z blízkych obcí, aj preto sa ich celkový vzhľad môže líšiť od krojov z pôvodných obcí. Prehliadku krojov z kostýmovej výpravy v týchto filmoch predstavil podpredseda MS Marek Nemec, no pridal aj zaujímavosti z dejín. Veď slovenské dejiny a Matica slovenská sú ako spojené nádoby. Aj autori vyššie spomínaných diel pôsobili alebo spolupracovali s Maticou slovenskou. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou štvrtého ročníka Slovenského dňa kroja.

Text a foto: IÚ MS

 

X