Galéria osobností Novohradu

V Dome Matice slovenskej v Lučenci sa 17. decembra konalo spoločenské podujatie, ktoré obsahovalo tri základné zámery. V prvom rade išlo o odhalenie Galérie osobností Novohradu, ďalej bol predmetom aj krst knihy Janky Beránekovej s názvom Dotkli sa Novohradu a okrem toho lučenskí matičiari ocenili víťazov súťaže o najlepší školský časopis.

Zmyslom vytvorenia Galérie osobností Novohradu, ktorá bude stálou expozíciou Domu Matice slovenskej v Lučenci, je predovšetkým upozorniť miestnu verejnosť na významné osobnosti, ktoré mali spojitosť s naším regiónom. Galéria obsahuje 33 portrétov významných ľudí, mužov aj žien, ktorí z Novohradu buď pochádzali, alebo tu nejaký čas pôsobili. Ide napríklad o spisovateľku Boženu Slančíkovú-Timravu, básnika Kolomana Banšella, lekárnika Gustáva Vodu či politika Ľudovíta Bazovského. Pásku ku Galérii osobností Novohradu slávnostne prestrihli primátorka Lučenca PhDr. Alexandra Pivková, vedecký tajomník Matice slovenskej PhDr. Pavel Mičianik a prvý riaditeľ Domu Matice slovenskej v Lučenci Dušan Kubinec.

Osobností spojených s Novohradom sa týka aj nová publikácia členky výboru MO MS v Lučenci Janky Beránekovej. Dotkli sa Novohradu, ktorá o nich sumarizuje základné informácie. Súčasťou decembrového podujatia v Dome MS tak bol aj krst spomínanej knihy. „Krstnými rodičmi“ sa stali PhDr. Pavol Urbančok a predsedníčka miestneho odboru MS v Lučenci Ľudmila Lacová. Zároveň boli vyhlásené výsledky nultého ročníka súťaže Najlepší školský časopis. Cenu MO MS v Lučenci získali všetky tri zúčastnené časopisy – „Pégečkári“ (Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci), „Bzučoviny“ (ZŠ Vajanského) a „Haličák“ (ZŠ Haličská 7). Po ukončení oficiálneho programu podujatia nasledovalo pohostenie kapustnicou.

Na podujatí sa zúčastnili okrem iných aj vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu mesta Lučenec Ing. Ivana Jasenková Olšágová, farárka evanjelickej cirkvi a. v. Mgr. Mária Hroboňová, predsedníčka MO Živeny Mgr. Jarmila Móricová, historik PhDr. Jozef Drenko, Mgr. Mária Hroncová zo spoločnosti A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši a zástupcovia miestnych inštitúcií – Novohradskej knižnice, Novohradského osvetového strediska a Štátneho archívu. V programe vystúpili súrodenci Gaberovci a dievčatá z DFS Jánošík z Fiľakova pod vedením Miroslavy Podhorovej.

Predsedníčka MO Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová ďakuje za spoluprácu a pomoc pri budovaní stálej výchovno-vzdelávacej expozície Galérie osobností Novohradu týmto osobám a subjektom: Matica slovenská v Martine (finančný príspevok), mesto Lučenec (finančný príspevok), Karpaty Slovakia, Andrej Rapco, Dr. Jozef Drenko, Štátny archív v Banskej Bystrici – pracovisko Archív Lučenec, vedúca archívneho pracoviska Mgr. Kristína Becaniová, pani učiteľka Eva Hrdličková, starosta obce Polichno Pavol Kyseľ, starosta obce Halič Mgr. Alexander Udvardy.

Ladislav Kováčik

X