Gorazdov Močenok 2020 si pripomenul jedného zo svojich zakladateľov Michala Adamova Kováča


/, Nitriansky kraj/Gorazdov Močenok 2020 si pripomenul jedného zo svojich zakladateľov Michala Adamova Kováča

Gorazdov Močenok je jedinečný v rámci celého Slovenska. Ako jediný celonárodný festival kresťanského divadla otvoril divadelnú oponu už po dvadsiaty ôsmykrát. Hoci festival pravidelne prezentuje aj zahraničných divadelníkov, tento rok pre obmedzenia zámerne predstavil sedem domácich slovenských inscenácií. Každý festivalový deň sa konali sväté omše doplnené aj o prednášky.

Úvod festivalu patril vernisáži ilustrácií akad. maliara Martina Oscitého Príbeh svätého Gorazda, besede a autogramiáde k novej knihe Tajomstvo zoborského kláštora, ktorej autorom je J. Ex. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

Klub filatelistov 52-46 Močenok pri tejto príležitosti uviedol príležitostnú poštovú pečiatku venovanú sv. Gorazdovi. Deň pred oficiálnym otvorením festivalu odovzdali festivalové posolstvo pútnici prekonávajúci cestu solúnskych bratov z Močenku do Nitry. Samotné divadelné otvorenie prebiehalo už v miestnom kultúrnom dome uvedením tanečnej inscenácie Áno? – sólo pre dvoch. V 35 minútach predstavili jediní interpreti – manželia Pavol a Ivana Dankovci z Bratislavy zložité témy partnerského života. V mimoriadne hlbokých poetických textoch a hudbe sa zamýšľali nad dôležitosťou „hrať sólo dvoch“ nad individualizmom, ktorý je v každom vzťahu prirodzeným, ale aj nebezpečným. Po predstavení nasledovala vernisáž výstavy k životnému jubileu Michala Adamova Kováča s názvom Včera a dnes. Zostavovateľom výstavy je Michal Lašut. M. A. Kováč je spoluzakladateľom Gorazdovho Močenku, viacročným členom poroty, lektorom seminárov, propagátorom a  autorom viacerých festivalových publikácií a článkov. V rokoch 1956-1990 pôsobil v Matici slovenskej, najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry a pracovník Literárneho múzea. V rokoch 1993-1994 bol správcom Matice slovenskej, dva roky predtým vykonával funkciu námestníka ministra kultúry Slovenskej republiky. M. A. Kováč je rodák z Opatoviec nad Žitavou, v súčasnosti žije v Martine. Aj tento rok mal byť súčasťou festivalu, nečakané zdravotné komplikácie mu však neumožnili osobne pocítiť atmosféru otvorenia svojej výstavy. Príhovory k bohatému záujmovému aj profesijnému životopisu a predovšetkým slová blízkych priateľov Michala Lašuta a Jozefa Šuvadu podčiarkli akou významnou súčasťou je M. A. Kováč počas každého roku festivalu až do dnešných dní.

Prvý divadelný večer ukončila autorská dráma z prostredia koncentračného tábora Eli, Eli, lama sabachtani Divadla ASI zo Šale. Téme II. svetovej vojny sa venovala aj inscenácia Kam beží vlak DDS Lienky z oravskej Novote. Ďalším pohybovým predstavením DDS Provosienka zo Zakamenného bola inscenácia Na krídlach, ktorá nazerá na spoločné a rozdielne rysy medzi vtákmi a ľuďmi, o ich spolužití, ale aj nepriateľstve. Klasickú drámu Matka od Júliusa Barča-Ivana zahrali divadelníci z DS Na skok z Raslavíc. Susedná obec Cabaj-Čápor mala svoje zastúpenie DS Família, ktorý predstavil dramatizáciu s názvom Kam kráčaš človeče. Sériu okolitých domácich divadiel z Nitry uzatvorili inscenácie Herkules alebo Dobytie pekla Divadla Tyjátr a Legenda o Svoradovi a Benediktovi Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Profesionálne divadlo Teatro Colorato z Bratislavy nie je v Močenku neznámym. Hudobné divadlo Bejby bajbl band predstavilo 14 zhudobnených autorských sonetov na námety vychádzajúce zo Starého zákona. Po každom predstavení nasledoval verejný rozbor inscenácií odbornou komisiou. Absolútnym víťazom a držiteľom hlavnej ceny 28. ročníka súťažného celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa stal detský divadelný súbor Prvosienka. Novinkou tohto ročníka bola talk show so známymi osobnosťami, na ktorú pozvanie ako prvý prijal herec Ján Gallovič.

Vyvrcholením a uzatvorením festivalu bola už tradične slávnostná svätá omša v Gorazdove, ktorú celebroval J. Ex. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

Močenok, 26.7.-2.8.2020

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

Jozef Šuvada, jeden z hlavných organizátorov festivalu odovzdáva dar pre jubilanta autorovi výstavy Michalovi Lašutovi

Otvorenie divadelnej časti festivalu, prvá súťažná inscenácia – tanečné divadlo Áno? – sólo pre dvoch, Pavol a Ivana Dakovci, Bratislava

Michal Adamov Kováč, spoluzakladateľ festivalu Gorazdov Močenok

Príležitostná poštová pečiatka

X