Matica slovenská v Srbsku oslavuje 30. výročie oživotvorenia


/, Zahraničie/Matica slovenská v Srbsku oslavuje 30. výročie oživotvorenia

Medzi najvýznamnejšie tohtoročné jubileá krajanského sveta neodmysliteľne patrí 30. výročie oživotvorenia Matice slovenskej v Srbsku. Krajania si ho chceli dôstojne pripomenúť počas tradičných Slovenských národných slávností sériou kultúrnych i vedeckých podujatí v Báčskom Petrovci. Rok 2020 však priniesol nečakané zmeny, ktoré určila pandémia koronavírusu. Jubilujúca Matica slovenská v Srbsku ostala bez tradičných osláv i bez účasti hostí, ktorí by si jej významnú činnosť radi uctili i osobne.

NRSNM pripravila ako náhradu za slávnosti špeciálny televízny program, ktorý odvysielala RTV – slovenská redakcia televízie Nový Sad v predvečer plánovaných osláv. Krajanský webový portál kuplin.net informoval o príprave reportážneho filmu z Nového Sadu, Starej Pazovy, Petrovca či Kovačice so zameraním na národné slávnosti a ich význam pre slovenskú menšinu v Srbsku. „Tvorcovia filmu neopomenuli ani 250. výročie príchodu Slovákov do Starej Pazovy, 230. výročie Pivnice, storočnice: SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade a Ženského spolku z Kovačice, ročenky Národný kalendár a ďalšie výročia celomenšinových podujatí, akými sú Folklórny festival Tancuj, tancuj… Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč… Žiaľ, 275. výročie príchodu Slovákov do Petrovca – kolísky slávností, bolo vynechané“, dodala redaktorka webportálu Katarína Pucovská. Popri plánovanom 59. ročníku Slovenských národných slávností si krajania chceli pripomenúť i 30. výročie oživenia Matice slovenskej.

Matica slovenská v Juhoslávii bola založená na Národných slávnostiach 14. – 15. augusta 1932. V prvom období pôsobila prerušovane počas 12 rokov (1932 – 1941 a 1945 – 1948). Vznikom Spolku vojvodinských Slovakistov (1969) bola jej činnosť na území Vojvodiny suplovaná, pretože SVS si stanovil takmer totožnú náplň práce akou sa Matica zaoberala vo svojich prvých rokoch pôsobenia.

Návrhy na jej obnovenie vyšli zo SVS v zime 1989. Zásadný podnet na jej oživotvorenie však odznel 29. decembra 1989 na zasadaní rozšíreného predsedníctva Ochotníckeho divadla VHV scény v Petrovci. Zo zasadnutia bol prijatý záver vzniku „iniciatívnej skupiny“ v zložení: Michal Spevák, Milina Florianová, Vladimír Lačok, Ján Častven a Rastislav Struhár, ktorí vytvorili prípravný výbor pre vznik oživenej Matice slovenskej v Srbsku. Snahy podporil i SVS, ktorý zo svojho stretnutia 26. januára 1990 uverejnil tlačovú správu Iniciatíva o obnovení Matice slovenskej. Na zasadaní SVS bol prečítaný list Rastislava Gašpara: „Myslím si, že je načase prebudiť sa a obnoviť Maticu. Nijaký zväz, najlepšie bude Maticu. Ak sa niečo nepodnikne, viac nebudeme existovať ako Slováci. Časom bude stále menej príslušníkov slovenskej národnosti. Postupne zanikneme a to bude to najsmutnejšie“ (Hlas ľudu, 3. február 1990, s. 8).

Iniciatívna skupina si určila plán svojich stretnutí a začala pracovať na platforme pre pôsobenie Matice slovenskej v Juhoslávii (MSJ).  Prvé konštitutívne zasadanie Iniciatívneho výboru pre založenie Matice slovenskej v Juhoslávii sa konalo 17. februára 1990, za prvého predsedu výboru bol zvolený Michal Spevák. Popri výbore sa naďalej stretávala iniciatívna skupina, ktorá nepretržite pracovala na programe vzniku MSJ.

Kľúčovým stretnutím bolo druhé zasadanie Iniciatívneho výboru pre zakladanie Matice slovenskej  konané 3. marca 1990, kde sa diskutovalo o pracovnej náplni MSJ, o tom, či má alebo nemá byť politickou, o jej predstaviteľoch, o vzťahoch so SVS, o jej nadradenosti či rovnocennosti s ostatnými slovenskými spolkami, o pripomienkach mladých, o obnovení Slovenských národných slávností, ale i o štatutárnych otázkach, orgánoch a stanovách MS. Na treťom zjazde sa diskutovalo o názve Matice, tiež o mieste jej sídla, ale i tom, že výsledky svojej práce sa rozšíria po slovenských dedinách a vytvoria sa lokálne matičné štruktúry. Posledné zasadnutie iniciatívneho výboru sa uskutočnilo 30. júla 1990, kde sa rozhodovalo najmä o personálnych otázkach.

Veľkolepé obnovovacie Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 5. augusta 1990 v Petrovci, vo veľkej sieni Domu kultúry, za účasti 600 krajanov z 24 osád. Rokovanie viedol predseda Iniciatívneho výboru – Michal Spevák. Práve tu sa rozhodlo o vzniku Matice slovenskej v Juhoslávii, ktorá uskutočnila svoje prvé zasadanie Výkonného výboru 18. augusta 1990 na čele s jej prvým predsedom – Michalom Spevákom. Od tej doby píše Matica slovenská v Juhoslávii (dnes už v Srbsku) svoju novodobú históriu.

Svojej dcérskej ustanovizni gratuluje i Matica slovenská so sídlom v Martine na čele s jej predsedom Mariánom Gešperom. S hrdosťou na jej nepretržitú 30. ročnú prácu na roli národnej vyslovuje svoje prianie na jej večné trvanie, energiu, silu, múdre rozhodnutia i pracovitosť.

Vivat Matica slovenská v Srbsku, vivat vojvodinskí krajania!

Zuzana Pavelcová

2020-09-04T08:48:38+00:003 septembra 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X