Jurmak na Varošu v Kurime

Pesničkou v podaní FS Kurimjan bol 7. septembra 2019 otvorený 8. – novodobý „Jurmak na Varošu“. Do Kurimy prišli rodáci, ľudia zblízka i zďaleka, tí ktorí chceli zažiť nevšednú jarmočnú atmosféru, milovníci ľudových piesní aj vzácni hostia. Po prejave starostu obce Jána Bartoša sa prítomným prihovoril tajomník MS RNDr. Ján Seman. Hovoril o prínose Matice slovenskej v dejinách, o stom výročí oživotvorenia Matice slovenskej. Odovzdal striebornú cenu Matice slovenskej MO MS v Kurime a FS Kurimjan za zachovávanie tradícií a odkazu našich predkov. Matičiarke Dane Lastivkovej, tajomníčke MO MS v Kurime, bronzovú medailu MS pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS. Oceneným zablahoželal predseda krajskej rady MS Bc. Dušan Pribula. Mgr. Marta Mihoková, predsedníčka MO MS v Kurime sa poďakovala za vzácne ocenenia tajomníkovi Matice slovenskej RNDr. Jánovi Semanovi. Cena patrí nielen miestnemu odboru Matice slovenskej, ale aj členom FS Kurimjan a všetkým Kurimčanom.

Radosť vyjadrili prítomní srdečným potleskom.

Dušan Pribula,
OP MS Bardejov

 

X