Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach uchované v spisoch excelentnej Pamätnice


/, Nitriansky kraj, Zahraničie/Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach uchované v spisoch excelentnej Pamätnice

Osobnosť Márie Kataríny Hrkľovej je matičiarom i Slovákom žijúcim v zahraničí dobre známa. Energická a príjemná žena, sršiaca mnohými nápadmi, ale i žena činu, s nemalými výsledkami práce sa autorsky podpísala pod ďalšiu pamätnicu Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností (JDMSF) v Dulovciach. Mnohí si na Máriu Katarínu Hrkľovú spomínajú nielen ako na dobrovoľnú matičiarku, ale i profesionálnu pracovníčku Domu pre zahraničných Slovákov, ktorá svoje povolanie robila dušou i srdcom a dodnes krajanskú tému neopustila. Táto rodáčka z Duloviec, pred viac ako 25. rokmi, spojila dovedna svoje rodisko s detským krajanským svetom železnou reťazou ukovanou zo slovenského folklóru.

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti začali písať svoj príbeh v roku 1996. V prvých rokoch jeho hlavnými organizátormi boli matičiari z MO MS Dulovce. Neskôr organizátorskú štafetu prebrala obec na základe zmluvy s Domom zahraničných Slovákov. Jeho zakladateľmi okrem Márie Kataríny Hrkľovej boli i Mária Rusňáková, riaditeľka ZŠ Dulovce a predseda MO MS Dulovce Štefan Ježo s ďalšími dulovskými milovníkmi slovenského folklóru. Slávnostiam dal tvár Jaroslav Ševčík, významný slovenský choreograf, režisér a znalec folklóru zahraničných Slovákov. Vo svojej podstate spájajú tých najmenších Slovákov i Slovenky naprieč všakovakými geografickými územiami s cieľom stretnúť sa v spoločnom folklórnom rytme.

Inšpiratívna myšlienka vydania v poradí už druhej pamätnice z týchto slávností vzišla z dielne riaditeľky Regionálneho osvetového strediska – Viery Vlčkovej. V zostavovateľskej spolupráci Márie Hrkľovej a Tamary Bátorovej a gescii Patrika Šenkára (jazyková korektúra) a Petra Németha (grafické spracovanie) vyšlo originálne dielo, ktorým je vzácna, podrobne spracovaná, rozsiahla monografia.

V predjarí, za účasti významných hostí, publikáciu do života uviedol a slávnostne pokrstil Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nádeji ďalších pokračovaní festivalu, za podpory ÚSŽZ, vzdal hold tým, ktorí festival založili, dlhoročne udržiavali a vytvorili emblémové podujatie na juhu Slovenska za účasti zahraničných Slovákov.

Dulovce v sumáre hostili  viac 10 000 mladých krajanov z Európy i ďalekého zámoria. „28. júl 1996 sa nezmazateľne zapísal do dejín mojej rodnej obce Dulovce, v okrese Komárno. V tento, už pamätný deň, sa v nej uskutočnilo vystúpenie folklórnych súborov Tatra Slovak Dencers z Milwauke (USA) a DFS Lúčik z Duloviec na miestnom štadióne a položilo základy JDMSF“,  – zaspomínala autorka publikácie, Mária Katarína Hrkľová. Dojímavú spomienku priniesla i bývalá riaditeľka ZŠ v Duloviach, jedna zo zakladateliek festivalu, Mária Rusňáková, ktorá pripomenula i mnohé peripetie, ktoré neobišli ani tento festival. Ďakovným slovom prispel i docent Patrik Šenkár, v ktorého príhovore sa snúbil obdiv k práci organizátorov podujatia i žičlivosť ďalších rokov pre festivalové trvanie.

Okrem nemalej fotodokumentácie jednotlivých ročníkov festivalu, monografia obsahuje i niekoľko desiatok príhovorov, ktoré do publikácie zaslali všetci tí, ktorí chceli i mali k festivalu čo povedať. V spoločnej spomienke na zažité sa tkvie najmä pocit zadosťučinenia a hrdosti.

Na podujatí za zišlo niekoľko matičiarov, ktorí pre festival dodnes nezištne pracujú. Z profesionálnych zamestnancov MS osobnou účasťou krst knihy podporili Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea MS a Jozef Černek, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne, ktorí do publikácie i prispeli. Autorke v mene Matice slovenskej vyslovujeme úprimnú gratuláciu a želáme mnoho tvorivých síl k ďalšiemu vzácnemu dielu.

Zuzana Pavelcová

 

X