Kampaň hlavnej liberálnej mašinérie naberá voči Matici slovenskej na obrátky


//Kampaň hlavnej liberálnej mašinérie naberá voči Matici slovenskej na obrátky

Arzenál otrepaných protimatičných argumentov

Marián GEŠPER

,,Matica slovenská nerobila takmer nič inšie, len slúžila ideológii panslavizmu, v školských učebniciach a dejepisných článkoch prekrúcala históriu a poburovala … 14 tisíc (zlatých) vydala proti stanovám …“ Niektorí budú isto prekvapení, ale tieto slová nenapísala na adresu Matice slovenskej herečka a bývalá politička Magda Vášáryová, ani novinárka Eva Mihočková či propagandista bez masky Peter Getting. Napriek podozrivej aktuálnosti tohto nenávistného protimatičného štýlu nebol vyslovený niekedy medzi rokmi 2020 až 2024. Paradoxne tieto slova zazneli v 19. storočí a ich autorom nebol nikto iný než neslávne známy uhorský minister vnútra Koloman Tisza.

Takto s jemu vlastnou aroganciou reagoval na poslanca uhorského snemu Svetozára Miletića, ktorý protestoval proti zatvoreniu Matice slovenskej v roku 1875. Veľký priateľ Slovákov Miletić, ktorý má v hlavnom meste Slovenska vlastnú ulicu, už vtedy poukazoval na zjavný fakt, že skutočné dôvody útokov na Maticu slovenskú sú maskované údajným porušovaním zákonov, stanov alebo voči aktuálne vládnucej ideológii nekorektným výkladom dejín. Miletić Kolomanovi Tiszovi odpovedal nadčasovo: ,,Zo svojej strany som úplne presvedčený, že príčinou rozpustenia Matice nie sú hriechy alebo jej účinkovanie proti stanovám, alebo jej publikácie, ale príčinou je onen systém … “

ONEN SYSTÉM…

V skutočnosti to bol maďarizačný režim Uhorska 19. storočia. Politickými a mediálnymi metódami a celkovou farizejskou dvojtvárnosťou sa úplne podobá na nenávistnú a antidemokratickú ideológiu tzv. neoliberalizmu. Táto militantná ideológia, podporovaná rôznymi politickými frakciami a mediálnym mainstreamom, sa nehanebne maskuje za myšlienky trhového mechanizmu, demokracie a slobody prejavu. V skutočnosti jej politickí exponenti sú schopní v praxi flagrantne poprieť všetky zmienené idey. Sama sa súčasne považuje za vládnuci systém, ktorý stojí vysoko nad občanmi v celej Európe. A to bez ohľadu nato, kto v skutočnosti vyhrá parlamentné voľby alebo sedí na Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave.

Vtedy a aj dnes hlavným znakom týchto dvoch ideologických režimov je zjavný rozpor medzi propagovanými ideami slobody, zákonnosti a demokracie oproti v skutočnosti militantnému potlačovaniu všetkých názorov, ktoré by sa iba o niečo vychýlili z ich predstavy o svete a človeku. V Uhorsku v tom čase dominovala faktická diktatúra politických zoskupení a ich žurnalistických prisluhovačov, ktorí paradoxne v rozpore s vlastným právnym poriadkom potlačovali všetko slovenské, národné, každý slovenský prejav v literatúre, vo vede či v umení, nieto ešte v politike. To sa, samozrejme, týkalo aj iných nemaďarských národov.

NEVYBERAVÉ ÚTOKY

Dnes síce máme v základnom slovenskom zákone, v jeho prvých ustanoveniach, že Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR). V skutočnosti je na všetkých úrovniach nepríčetne pretlačovaný iba jediný povolený ideologický variant tzv. liberálnej demokracie. Podobne ako totalitný gottwaldovský komunistický režim v päťdesiatych rokoch 20. storočia používal protirečivý pojem ľudová demokracia (teda v doslovnom preklade nelogicky „ľudová vláda ľudu“), aj teraz mainstream operuje s označením – liberálna demokracia. Rovnako ako „ľudová demokracia“ – ide o zjavný nezmysel. Veď demokracia buď je, alebo nie je! Niekto môže byť liberálny, ľavicový či konzervatívny demokrat, ale demokracia ako vládnuci systém je bez prívlastkov, inak demokraciou už nie je!

Bohužiaľ, na Slovensku to došlo tak ďaleko, že ak sa niekto mierne odchýli od proklamovaného pohľadu na „liberálnu demokraciu“, okamžite je vystavený nevyberaným útokom. Zároveň je verejne označovaný za dezoláta, opičiaka či antisystémového človeka. Vrhne sa na neho aj armáda dobre platených internetových trollov, ktorí sa v komentároch nezastavia ani pred vyhrážkami fyzických útokov. Je to vždy bezohľadná antikampaň. Nezabudnime, že tu sa začína cesta, ktorá viedla k politicky motivovanému atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky v Handlovej. Kam chcú šíritelia politickej a ideologickej nenávisti zájsť? K diktatúre Augusta Pinocheta a iných juhoamerických režimov? Dúfajme že nie …

PROPAGANDISTICKÁ KOHORTA

Predsunutá propagandistická kohorta mediálnej mašinérie prostredníctvom Evy Mihočkovej, Daniela Mila (pre občanov životne nevyhnutného experta na extrémizmus),  Victora Breinera (pre slovenskú spoločnosť z veľmi dôležitého Inštitútu budovania odolnosti) v relácii Cez čiaru začiatkom apríla tohto roku „verejnosti“ vysvetlila, kto je na Slovensku „pansláv“ a „priblížil sa k ruskej tajnej službe!“ Reportáž zverejnili tesne pred prezidentskými voľbami a povedzme si úprimne, nemala veľkú sledovanosť, ale politická i volebná účelovosť z nej priam kypela!

Matica slovenská v skutočnosti nepodáva nijaké politicko-stranícke vyjadrenia ‒ a to na rozdiel od tzv. nezávislých mimovládnych organizácií. Také nenájdete! Matica a jej orgány neprijali nijaké oficiálne výstupy, z ktorých by išla výzva na vytvorenie nejakého „super panslavistického štátu“, a už vôbec neexistuje nič, čo by nasvedčovalo, že sa prikláňa k nejakému politickému rusizmu! Ani v 19. storočí a ani dnes. Koniec koncov, na obranu Alexandra Dubčeka sa zdvihla celá jedna generácia matičiarov z roka 1968 počas vpádu členských štátov Varšavskej zmluvy. Keďže také vyhlásenia nie sú, musia sa šikovnými manipuláciami a vytrhávaním z kontextu dodatočne vyrobiť.

NAPÁDANÍ NENÁVISŤOU

Matica slovenská vznikla v rovnakom období spolu s ostatnými slovanskými maticami a tradične je za spoluprácu medzi slovanskými národmi vo vede, v umení, literatúre a kultúre. Nikdy za tým nebola mocensko-politická myšlienka. Tento otrepaný argument proti Matici sa predovšetkým použil, keď ju brachiálne zrušili v roku 1875. Zopakoval sa vo vynovenej forme počas gottwaldovského komunistického pohonu na údajných exponentov juhoslovanského titoizmu na Slovensku. V Matici v päťdesiatych rokoch mimochodom zaplatili za túto kampaň vtedy životom Viliam Žingor a Vladimír Clementis, ktorí boli aj matiční aktivisti. Aj ich zlikvidovali pod zámienku, že stoja v ceste pokroku, teda progresívnemu vývoju …

Kultúrna spolupráca v Matici sa orientovala najmä na zahraničných Slovákov na všetkých kontinentoch a na menšie slovanské národy, ako sú Rusíni, Česi, Moravania, Lužickí Srbi, Slovinci, Chorváti a Srbi. Za tým môže hľadať niečo zlé iba fanatik alebo zákerný človek. Rovnako Matica už dlhé desaťročia spolupracuje s inými európskymi i neslovanskými kultúrami a vedami. Alebo aj z toho sa niektoré politické sily napájajú nenávisťou?

KRAJNÁ ZAUJATOSŤ

Ak Eva Mihočková v spomínanom materiáli 4. apríla 2024 uviedla, že „Matica slovenská sa priblížila k ruskej tajnej službe“, Magda Vášáryová na svojom facebookovom statuse matičiarov už rovno označila za „spolupracovníkov ruských tajných služieb“. Následne dokazujúc svoju úplnú nekompetentnosť a najmä krajnú zaujatosť obvinila matičnú ustanovizeň zo vzájomne sa vylučujúcich politických postojov. Pravdepodobne bez toho, aby sa zamyslela nad zjavnou absurditou svojich vyhlásení napíše nad link reportáže Evy Mihočkovej: „Zastavíme obnovu ľudáctva, ktorý sa v dnešných časoch bratá s ruským mirom? Pôvodní ľudáci boli totiž proti boľševikom. Dnes sa otočili … Roky upozorňujem na antieurópske a antinatovské proľudácke smerovanie Matice. A na to všetko dostáva Matica naše peniaze. Teraz už 2 milióny eur ročne. Kuzmány sa obracia v hrobe. Panrusizmus Vajanského sa uskutočňuje za štátne peniaze v 21. storočí… Takže Matica slovenská ako spolupracovníčka ruských tajných služieb … Zdieľam pre istotu, aby ste nezabudli. Matica podpísala zmluvu s ministerstvom vnútra Ruska“. Pani Magda – isto nezabudneme!

Na druhej strane všimnite si skutočne freudovské prerieknutie bývalej predsedníčky Živeny, teda slovenskej organizácie, ktorú zakladali matičiari! Niekoho musela Matica slovenská „tam hore“ veľmi uraziť, že si dovolila dostať ICH (!) peniaze. V každom prípade ani Koloman Tisza by sa za pani Magdu nemusel hanbiť. Všetko v jej vyjadrení je. Aj peniaze, panslavizmus, panrusizmus, cárski agenti a schytal to aj Svetozár Hurban Vajanský – pre neznalých liberálov – permanentne  perzekvovaný národovec, ktorý zomrel v roku 1916.

Ťažko povedať, čo chcela pani Magda povedať Karolom Kuzmánym, lebo ten by mal byť ešte väčší „pansláv“. Patril medzi popredných predstaviteľov druhej vlny slovenského národného obrodenia, teda generáciu Všeslávie, alebo slovensko-českej či slovanskej kultúrnej spolupráce.

INSITNÝ FANATIZMUS

Na pani Magdu nadviazala s insitným fanatizmom iná herečka a po novom politička Dorota Nvotová. Aj tu je to rovnaké – ruble – NAŠE peniaze a ako bonus ‒ poklad. Človek sa usiluje spätne zrekonštruovať, z akých  článkov v SNN získava tieto nezmysly a absurdity: „Čítali ste niekedy matičiarske noviny? Nerobte to, zdvihne sa Vám tlak z toľkých hlúpostí, konšpirácií a prokremeľskej propagandy … tieto noviny sú financované z NAŠICH peňazí … Nech Matica stráži náš poklad, ale nekšeftuje s ním na špinavej politickej burze za pár rubľov. V opačnom prípade si SNS iba zafinancovala propagačný plátok z našich peňazí.“

Mohol by som takto pokračovať a rad-radom vyvracať zaujaté, absurdné útoky. O vážnosti systematickej kampane voči Matici slovenskej svedčí výpočet jednotlivých útokov:

11.5.2024 ‒ Vladimíra Marcinková, NR SR

6.5.2024 ‒ Peter Getting, Lukáš Krajčír, SME (rozhovor o MS)

30.4.2024 ‒ Kovačič Hanzelová, instagram, prebral Koktejl

15.4.2024 ‒ Peter Getting, SME (útok na MS v článku o Jánovi Kollárovi)

4.4.2024 ‒ Eva Mihočková, Daniel Milo, Victor Breiner, SME, Nadácia zastavme korupciu, mimovládka SFPA (jednostranný útok proti MS)

28.3.2024 ‒ Otvorená kultúra (útok na MS podujatie o J. Kronerovi: cit. „amatérsky pôsobiacou ceremóniou pre potentátov“)

28.2.2024 ‒ Dorota Nvotová, Facebook

26.2.2024 ‒ Martin Vančo, SME

19.2.2024 ‒ Omar Mirza, RTVS, Na tému: Slovenská národná kultúra (ideologický útok moderátora na MS)

2.2.2024 ‒ Magda Vášáryová, Zuzana Vachová, Mojakultura

30.1.2024 ‒ Zora Jaurová, Juraj Búry, HNonline (citát Jaurovej: Matica nevykazuje činnosť)

20.1.2024 ‒ Juraj Marušiak, SAV, útoky v propagandistickej knihe „Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe“

8.1.2024 ‒ proti navýšeniu rozpočtu Matice v NR SR hlasovali kompletne strany SAS a PS.

HANDLOVSKÉ MEMENTO

Všetko by sa to dalo vari zniesť, veď Matica slovenská prežila veľmi mnoho, a predsa aktívne žije a rozvíja slovenskú národnú kultúru i vedu podnes. Atentát na nikoho iného než na predsedu vlády Roberta Fica 15. mája 2024 však takmer apokalyptickým spôsobom zmenil atmosféru v spoločnosti a politické, kultúrne či občianske ovzdušie na Slovensku.

Veľmi zákerne uskutočnený útok na fakticky najdôležitejšiu štátnu funkciu, akým je post premiéra, je bezprecedentným činnom nielen v novodobých v slovenských dejinách. Ťažko hľadať podobný prípad, aby sa niekto takmer úspešne pokúsil zavraždiť funkčne aktívneho predstaviteľa Slovenskej republiky, a dokonca spôsobiť mu život ohrozujúce fyzické poranenia. Človek sa nevdojak musí zamyslieť nad tým, že ak štát nie je schopný zabezpečiť ochranu predstaviteľa svojej mocensky najkľúčovejšej funkcie, čo potom môžu očakávať ostatní politici i radoví občania. Možno aj to bolo v konečnom dôsledku cieľom tohto atentátu.

Bez ohľadu na to, že Matica slovenská pôsobí na poli slovenskej kultúry a vedy, musíme sa pozrieť pravde do očí. Proti súčasnému predsedovi vlády a jeho spolupracovníkom prebiehala a, bohužiaľ, stále prebieha úplne bezpríkladná štvavá mediálna kampaň.

ŠTVAVÁ MAŠINÉRIA

Hlavná mediálna mašinéria, čo je výstižnejší názov pre súčasný mediálny mainstream, sa pritom neštíti spustiť hanebné odpútavanie pozornosti od seba samých ako jedných zo spoluvinníkov politicky vybičovanej atmosféry nenávisti. Niekoľko trollov iba jeden deň od atentátu bleskovo vytiahne do očí bijúcu absurditu, že atentátnik je pronárodne orientovaný a ako bonus k tomu člen Spolku slovenských spisovateľov, Matice slovenskej, sympatizant Slovenských brancov a bohvie čo ešte! Pravda je taká, že Juraj Cintula nie je člen Matice slovenskej a v skutočnosti v minulosti vystupoval proti samotnej ustanovizni a jej vedeniu.

V tejto súvislosti rovnako neveríme ani proklamovanému postoju mediálneho mainstreamu, že atentát je iba čin duševne pomäteného jednotlivca. Atentát na premiéra Fica mal jednoznačne politickú motiváciu. Nasvedčuje tomu aj videozáznam z 24. apríla 2024, v ktorom J. Cintula vystupuje ako aktívny účastník protivládneho protestu, teda je zrejmé, že mediálne vykresľovanie J. Cintulu ako fanúšika pronárodných síl je absurdné. Rovnako veľavravné je vyjadrenie atentátnika na chodbe polície tesne po tomto úkladnom čine, kde sa vyslovene vyznáva zo súčasných opozičných politických postojov.

Naznačovať, že atentátnik je previazaný so Spolkom slovenských spisovateľov, ukazuje pravú tvár propagandistických aktérov tejto mediálnej frašky. Slovenské pohľady si ako zložka Matice slovenskej zastala spolok i verejne vyhlásením. V skutočnosti nie spolok, ale médiá hlavného prúdu nesú primárnu i výraznú zodpovednosť za dlhoročnú polarizáciu slovenskej spoločnosti, čo sa prejavilo aj v priamych mediálnych útokoch na Maticu slovenskú.

BACILY ZLOBY

Matica slovenská 20. mája 2024 vyzvala zodpovedné štátne bezpečnostné zložky, aby bezodkladne konali voči autorom a šíriteľom zoznamu tzv. ruských bacilov, na ktorom sa ocitla i Matica slovenská. Pripomíname, že samotný pojem „bacil“ evokuje objekt určený na likvidáciu. Dôvody sme rozoberali aj v tomto článku. Aj reportáž Evy Mihočkovej nadväzovala na štvavý protimatičný článok tzv. akademikov Aliakseia Kazharského a Veroniky Golianovej, publikovaný ešte 14. 8. 2020 v anglickom jazyku v RUSI Journal pod názvom Pro-Kremlin Narratives in Slovak Cultural and Educational Institutions, ktorý vychádzal z už staršieho článku A. Kazharského, publikovaného na jeho blogu 16. januára 2020. Obranným článkom sa autora na portáli Infosecurity.sk zastal nikto iný ako už spomínaný Victor Breiner.

Nesmieme zabudnúť ani na vandalský útok na kníhkupectvo Svojeť v Bratislave 17. januára 2023, ktorý vykazoval znaky organizovanej skupiny.  Ešte stále máme v živej pamäti nedávne útoky pred Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave zo 6. septembra 2023. Skupina extrémistov z Antify tu z reproduktorov nahlas púšťala zremixovanú nahrávku českých hereckých legiend Voskovca a Wericha, ktorá sa na internete dá nájsť pod názvom Zabte jednoho fašistu. Protidemonštranti pritom dávali celý čas najavo, že za fašistov považujú práve účastníkov protestu Matice, na ktorých týmto spôsobom aj slovne útočili. Ich fanatizmus vyústil do fyzického útoku známeho progresívneho aktivistu a člena Antify Róberta Mihályho na člena Matice slovenskej…

Je načase, aby štátne orgány na pozadí atentátu na predsedu vlády nezľahčovali tieto nebezpečné prejavy organizovanej nenávisti a začali proti nim aktívne konať.

2024-06-11T09:22:45+00:0010 júna 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X