Kantiléna Karola Duchoňa po dvoch rokoch opäť súťažne


/, Trnavský kraj/Kantiléna Karola Duchoňa po dvoch rokoch opäť súťažne

K najlepším a najväčším kultúrnym podujatiam v Galante patrí Kantiléna venované legendárnemu Karolovi Duchoňovi, ktorý svoj život a kariéru začínal práve v Galante. Tento rok sa konal už jej 21. ročník.   Posledná súťažná Kantiléna sa konala v roku 2019, minulý rok sa kvôli pandémií konal len komorný koncert orchestru Taste of Brass a tento rok sa to konečne podarilo, aj keď nie v pôvodnom, aprílovom termíne. Kantiléna 2021 sa uskutočnila v piatok, 17. septembra v Estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
Moderátorom večera bol Martin Jurčo a hudobný sprievod zabezpečil vynikajúci už spomínaný orchester Taste of Brass s dirigentom Dávidom Krajčím. V súťažnej časti zazneli tie najväčšie hity Karola Duchoňa v podaní skvelých, aj galantských spevákov. S piesňou „S úsmevom“ vystúpil Karol Kollman, Ivana Kováčová zaspievala skladbu „Smútok krásnych dievčat“ a hit „V slovenských dolinách“ zaspieval Martin Révay. Zaznela aj skladba „Čardáš dvoch sŕdc“ v podaní Zuzana Szpevár, ďalej známa pieseň „Mám ťa rád“, ktorú interpretoval Martin Svátek a Zuzana Hollosiová zaspievala pieseň „Čo ti je?!“. Skladba „Dievča z Budmeríc“ zaznela v podaní Dušana Čapláka a pieseň „Primášovo srdce“ si diváci vypočuli v podaní Kristíny Vančovej.
Hosťami večera boli Martin Hutta, ktorý je aj laureátom Kantilény Karola Duchoňa a až z Holandska pricestovala Marika Škultétyová. V ďalšej, nesúťažnej časti zazneli rôzne známe piesne z dôb Karola Duchoňa a samozrejme aj iné skladby z jeho repertoáru. Víťazom Kantilény 2021 sa stal tesne Dušan Čaplák s piesňou „Dievča z Budmeríc“. Zaujímavosťou je, že víťaz nahradil Karola Nitrana, ktorý nakoniec nemohol súťažiť.
Vďaka všetkým hore uvedeným okamihom večera a všetkým zúčastneným opäť išlo o výnimočný zážitok umocnený aj tým, že sa to opäť po dvoch rokoch mohlo konať tradičným, súťažným spôsobom. Počas takmer dvoch a pol hodín si diváci znovu mohli vychutnať plnými dúškami legendárne hity Karola Duchoňa a teda zažiť znovu Kantilénu tak, ako si to Karol Duchoň a aj Galanťania zaslúžia.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým organizátorom ale hlavne mestu Galanta za finančnú pomoc a Mestskému kultúrnemu stredisku v Galante za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizácií.

Text: Peter Schvantner
Foto: Ondrej Hronec

X