Kantilénu 2023 vyhral domáci Adrian Fahn


/, Trnavský kraj/Kantilénu 2023 vyhral domáci Adrian Fahn

Rok 2023 priniesol už symbolicky 23. ročník Kantilény Karola Duchoňa – spomienkového festivalového večera na legendu slovenskej populárnej hudby. Podujatie sa konalo v piatok, 26. mája 2023 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.

Neskromne treba podotknúť, že Kantiléna pravidelne patrí k vrcholom kultúrneho života v Galante. Je to predovšetkým vďaka samotnému rodákovi z Galanty Karolovi Duchoňovi na ktorého tvorbu a odkaz sa spomína práve počas Kantilény. Na podujatí bol prítomný aj primátor mesta Peter Kolek, veľký podporovateľ a v minulosti spoluorganizátor Kantilény. Opäť na Kantilénu zavítala dcéra Karola Duchoňa Danka Duchoňová s mamou a manželkou Karola Duchoňa Elenou Duchoňovou a s ďalšou rodinou. Taktiež bol prítomný zakladateľ Kantilény Peter Fahn. Večerom sprevádzal opäť Martin Jurčo.

Aj tento rok išlo o tradičný formát večera, kedy prvé kolo je súťažné, kde speváci vystupujú s jednou piesňou od Karola Duchoňa a druhé kolo patrí piesňam podľa ich výberu. Hudobne boli interpreti opäť sprevádzaný vynikajúcim orchestrom Taste of Brass. V prvom súťažnom kole sa predstavili 7 speváci. Postupne sa predstavili Zuzana Šťastná s piesňou „Zvony pre šťastie“ a Ľudovít Kotlár interpretoval pieseň „Cítim“. Už zľudovenú pieseň „V dolinách“ si vybrala Zuzana Hollosi a rovnako známu pieseň „S úsmevom“ divákom zaspieval Dávid Bílek. Po nej pokračovala Michaela Trokanová s hitom „Smútok krásnych dievčat“, domáci Adrian Fahn sa predstavil s piesňou „Šedý kufrík rozchodov“ a súťažné kolo ukončila Kristína Vančová so šlágrom „Hrám“.

Po prvom súťažnom kole nasledoval hostka večera, ktorým bola Eva Máziková. S Karolom Duchoňom spolu vyrastali, chodili do školy ale aj istý čas spolu vystupovali. Divákom priniesla obrovské množstvo energie, ktorou si podmanila celú vypredanú sálu. Zaspievala niektoré hity Karola Duchoňa ale aj niektoré svoje. Jej energické vystúpenie, počas ktorého sa porozprávala aj s publikom patrilo k vrcholom večera. Po nej nasledovala prestávka, počas ktorej diváci hlasovali za svojho favorita.

V druhom kole zazneli známe piesne z 70. a 80.-tych rokov minulého storočia, ktoré vtiahli divákov priamo do dôb minulých. Po tejto časti nasledovalo vyhlasovanie víťaza. Ešte predtým však tajomník MS Peter Schvantner odovzdal cenu Kantilény aj hostke večera Eve Mázikovej. Následne sa poďakoval Anne Pilárikovej a Jánovi Pilárikovi, zakladateľom Kantilény,  ktorí nás navždy opustili v októbri minulého roka. Favoritom divákov sa nakoniec stal rodák z Galanty a krstný syn samotného Karola Duchoňa Adrian Fahn, ktorý súťažil s piesňou „Šedý kufrík rozchodov“.

Tradičným organizátorom tohto krásneho podujatia je Dom Matice slovenskej v Galante zastúpený tajomníkom MS a riaditeľ DMS v Galante Petrom Schvantnerom. Na záver je potrebné sa poďakovať spoluorganizátorom podujatia, bez ktorých by Kantiléna neprebehla tak úspešne ako prebehla a to mestu Galanta, Mestskému kultúrnemu stredisku Galanta a Trnavskému samosprávnemu kraju. Kantiléna 2023 je teda úspešne za nami a my sa už tešíme na 24. ročník v roku 2024.

Text: Peter Schvantner
Foto: Ondrej Hronec

 

 

Fotogaléria

Reportáž TV Krea

Reportáž RTVS

Reportáž RTVS

X