Keby sme boli ako Štúr, boli by sme ako národ v nebi, tvrdí šéf MS


//Keby sme boli ako Štúr, boli by sme ako národ v nebi, tvrdí šéf MS

Buďme Slovanmi a pestujme odkaz Ľudovíta Štúra, ktorý je o chudobe a pokore, odvahe, i v tom, že sa nekradne! Týmito slovami privítal účastníkov dnešnej Národnej slávnosti na Devíne predseda Matice slovenskej (MS) Marián Tkáč. Podujatie sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ako aj výročia pamätného výstupu štúrovcov na Hrad Devín (24.4.1836).

Na začiatku slávnosti, po tom, čo si prítomní položením vencov uctili pamiatku slovanských vierozvestcov, pripomenul Tkáč aj význam Devína pre Slovákov a slovenčinu. „Práve v tomto priestore sa pohyboval Konštantín, neskorší sv. Cyril, ktorý bol prvý kodifikátor slovenčiny, na fare v Devíne bol v lete 1785, rok predtým, ako vyšli jeho známe spisy o slovenčine, Anton Bernolák, a napokon je Devín aj symbolom výstupu štúrovcov, ktorí v roku 1836 prijali slovanské mená,“ povedal Tkáč. Predseda MS tiež poukázal na fakt, že tento rok je rokom Ľudovíta Štúra. Odkaz štúrovcov a ich snahy o povznesenie slovenského národa sú podľa Tkáča inšpiráciou aj pre súčasnú generáciu. „Keby sme boli ako Štúr, boli by sme ako národ v nebi, no bohužiaľ nie sme všetci ako Štúr a čo je horšie, mnohí ani poriadne nevedia, kto to bol Štúr,“ skonštatoval.
Prínos štúrovcov v histórii i pre prítomnosť Slovenska vyzdvihol aj Martin Berta, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je jedným zo spoluorganizátorov dnešného podujatia. Berta zvýraznil fakt, že novodobé dejiny Slovenska sa začali práve štúrovcami. „Je potrebné, aby sme nezabúdali a aj mladej generácii pripomínali, že naša vlastná štátnosť, to, že môžeme rozprávať slovenčinou a že sa ako Slovensko môžeme v rámci Európskej únie rozvíjať, sa začalo práve štúrovcami,“ zdôraznil Berta.

V úvode Národnej slávnosti na Devíne účastníci položili vence pri pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Farským kostolom Svätého kríža, pamätnej tabuli Antona Bernoláka, soche kráľa Rastislava a pri pamätníku obetiam železnej opony.

Slávnosť sa po tomto akte presunula priamo na Hrad Devín, kde sa konali evanjelické služby Božie pod vedením biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Milana Krivdu.

V kultúrnom programe vystúpi zborový spevokol Laudate z bratislavskej Petržalky a folklórny súbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice. Po kultúrnom programe si účastníci uctia pamiatku Ľudovíta Štúra položením vencov k jeho pamätnej tabuli. Popoludní je pripravené hudobno-dramatické pásmo „Vzlietli orli vysoko“, kde príbehy štúrovcov a tiež ich básne prednesie Juraj Sarvaš. Sprevádzať ho bude spevácka skupina Danubius Octet Singers.

Podujatie organizuje Matica slovenská v spolupráci s ECAV na Slovensku, Ministerstvom kultúry SR, Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), Mestským múzeom Bratislava a mestskou časťou Devín. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

[teraz.sk; 25/04/2015; TASR ]
VIC TU >>

2015-05-30T19:35:48+00:0030 mája 2015 |Napísali a povedali o nás|
X