SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA v čínštine


//SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA v čínštine

Lektorka čínštiny Liu Dong, pôsobiaca v Košiciach, publikovala v čínštine svoju fotogalériu, ktorá obsahuje:
Fotografie z putovnej výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA, inštalovanej na ZŠ Krosnianska 2 Košice.
Garantom výstavy je Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej, jej lektorkou je matičiarka PhDr. Gabriela Čiasnohová.
Vybrané listy z ornamentík Štefana L. Kostelníčka.
Fotografie z  návštevy Liu Dong v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach.
Fotografie z vernisáže putovnej výstavy na ZŠ Krosnianska 2 Košice, 19. novembra 2018.

https://www.meipian.cn/1r4eqgbn?share_from=self&share_user_mpuuid=a5cc0beadbaf1177a1e8169486b17161&user_id=4937512&v=4.10.0

2019-03-18T07:50:44+00:0018 marca 2019 |Napísali a povedali o nás|
X