Knižnica v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši


/, Žilinský kraj/Knižnica v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši

Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši si už od svojho vzniku v roku 1991 buduje systematicky svoju matičnú knižnicu. V súčasnosti sa v nej nachádza vyše 7 000 zväzkov krásnej, populárno-náučnej, ale aj odbornej literatúry, i dramatická spisba. Knihy si zvyknú požičiavať nielen matičiari, ale aj ostatní čitatelia, dokonca ju študenti zvyknú využívať na povinné čítanie a študijné účely.

Knihy sa do knižnice získavajú rôznymi spôsobmi, ale podstatnú časť knižného fondu tvoria darované knihy od matičiarov a podporovateľov MS. Medzi takýchto podporovateľov patrí aj pán Ladislav Haršáni. Ten sa rozhodol darovať matičnej knižnici pri Dome MS v Liptovskom Mikuláši naozaj veľmi vzácne knihy, ktoré bol osobne prevziať riaditeľ Domu MS Marek Nemec spoločne s Petrom Vrlíkom v týchto dňoch. Spomeňme len tie najvzácnejšie z celkového počtu 60 kníh. Sú to tri knihy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi: Josef Kopta: Štefánik (nákladom Pamätníka odboja v Prahe, 1923), Štefánik. Kniha prvá, Spomienky a postrehy (redigovali Štefan Osuský a Bohdan Pavlů) a Štefánik. Kniha druhá, spomienky, dokumenty a iné príspevky (redigoval Josef Bartůšek, vydal Zväz slovenského študentstva v Bratislave, nákladom L. Mazáča v Prahe, 1938). Zaujímavá je aj kniha pod názvom Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919 (zborník redigovali a pre tlač pripravili Alexander Pogorielov a J. Zimák, historickú časť spracoval Bartolomej Krpelec, školský inšpektor v Bardejove, nákladom Slovenského chýrnika vydal J. Zimák v Bratislave, 1936). Veľký priateľ Slovákov R. W. Seton-Watson v spolupráci so slovenskými autormi (Štefan Osuský, Emil Stodola, Metod Bella, Ľudovít Okánik, Vavro Šrobár, Anton Štefánek, Milan Hodža, Ivan Markovič) spracoval zaujímavú publikáciu pod názvom Slovensko kedysi a teraz (politický prehľad, vydalo Nakladateľstvo Orbis, a. s., Praha, 1931).

Matičná knižnica sa stala vlastníkom aj ďalších zaujímavých kníh: Štefan Polakovič: Náš duch (vydalo Hlavné veliteľstvo Hlinkovej mládeže, Bratislava, 1943), Konštantín Čulen: Memorandum národa slovenského z roku 1861 (vydala HSĽS v Turčianskom Svätom Martine, 1941), Janko Jesenský: Cesta k slobode. Úryvky z denníka 1914 ˗ 1918 (Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1933), Július Bodnár: Dr. Jozef M. Hurban, jeho život a dielo, pre slovenský ľud a študujúcu mládež (Nákladom Vydavateľského družstva v Bratislave, 1925), Juraj Gajdoš Breza: Krvavá zem. Po stopách vojny na východe (vydalo Nakladateľstvo ČAS, Bratislava, 1941), kniha esejí Ladislava Hanusa: Rozhľadenie (vydal Spolok Svätého Vojtecha, Trnava 1943).

Takéto vzácne knihy vlastní matičná knižnica v Liptovskom Mikuláši a ešte mnoho iných hodnotných, ktoré darovali matičiari a podporovatelia našej národnej a kultúrnej ustanovizne. Myslíme si, že práve knižnica v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši patrí medzi tie zaujímavé nielen počtom, ale aj obsahom, a to zaväzuje pracovníkov v Liptovskom Mikuláši, aby sa snažili svoje knižničné zbierky rozširovať i naďalej ako skonštatoval Marek Nemec.

PVP

X