V Galante vystúpili komlóšski Slováci z Maďarska, predstavili aj dolnozemskú literatúru


/, Trnavský kraj, Zahraničie/V Galante vystúpili komlóšski Slováci z Maďarska, predstavili aj dolnozemskú literatúru

„Blúdim v húštine osudu
chodníkmi našich predkov,
pátram po koreňoch,
z ktorých vyrástlo
a rozšírilo sa po svete
tisíce výhonkov“…

Tak znejú slová Jozefa Baďuru v básni Najdrahšie semienka. A práve tie sa stali mottom aj pre Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku pri príprave hudobno-poetického podvečera v priestoroch Domu Matice slovenskej v Galante, venovaného literárnej tvorbe našich krajanov – Slovákov z partnerského mesta Tótkomlos-Slovenský Komlóš, ale aj ďalších Slovákov v Maďarsku, bez ohľadu na to, či žijú alebo v minulosti žili na Dolnej zemi alebo inde, pretože sú všetci naši. Slováci v Maďarsku sú známi svojou rozmanitou publikačnou činnosťou, slovenským písomníctvom, ktoré má dlhoročnú tradíciu a jeho začiatky spadajú v podstate do obdobia znovuosídlenia Dolnej zeme slovenským živlom.

V rámci dlhoročnej a úspešnej spolupráce medzi mestami Galanta a Slovenský Komlóš sme popri množstve kultúrno-spoločenských a športových aktivít na širokej občianskej úrovni siahli k tvorbe komlóšskych literárnych tvorcov, predovšetkým Juraja Antala-Dolnozemského, Pavla Sámuela, Michala Škrabáka, Ondreja Kulíka, Michala Vargu, Michala Divičana a na Slovensku žijúceho Michala Hronca,ktorý sa svojou tvorbou predstavil aj osobne.Okrem tvorby spomínaných autorov zneli v podaní študentov Gymnázia Janka Matúšku z Galanty (Veroniky Klempovej, Loty Barcziovej a Adriána Turičíka) úryvky z tvorby básnikov zo Sarvaša, Békešskej Čaby, Pitvaroša, Čanádalbertu, ale aj Alexandra Kormoša, Gregora Papučeka a Imricha Fuhla z Mlynkov (z Piliša). Ľudová poézia, v mnohých prípadoch podobajúca sa poľným kvetom, voľne rastúcich na medziach či úvratiach, ktorú nikto umelo nepestoval, a predsa rástla a dodnes rastie. Je často skromná, jednoduchá, no zato príťažlivá, hovoriaca o láske, ale aj ťažkom živote a ľudskom utrpení.

Prednes básnickej tvorby bol obohatený účinkovaním folklórneho súboru Nezábudka a hudobnými predelmi študentov Základnej umeleckej školy Jozefa Haydna v Galante. V programe účinkoval učiteľ Matej Skalnický a speváci Viktória Kilacsková, Viktória Mikovičová a Miroslav Danišovič. Milým slovom sa prihovorila aj Sofia Müllerová. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor Mesta Galanta Peter Paška a poslanec Mestského zastupiteľstva a riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku Peter Černý i široká verejnosť z mesta a okolia. Organizátori vyjadrujú nášmu mestu vďaku za finančnú podporu podujatia.

Dr. Anna Piláriková

 

X