Kultúrne podujatia sú v nedohľadne, trápi sa aj matičná šatnica


/, Žilinský kraj/Kultúrne podujatia sú v nedohľadne, trápi sa aj matičná šatnica

Maticu slovenskú trápi pandémia podobne ako ostatné kultúrne inštitúcie a organizácie. Zákaz kultúrnych podujatí negatívne ovplyvnil aj Šatnicu MS, ktorá tým prišla o väčšinu zákazníkov. Podpredseda MS Marek Nemec sa preto zameral na zvýšenie povedomia o matičnej garderóbe.

„Považujem sa za človeka z praxe – o ochotníckom divadle nielen hovorím, ale ho aj hrám. O to viac mi leží na srdci neľahká situácia v Šatnici MS, ktorá pre pandémiu prichádza každý mesiac o väčšinu príjmov z požičovného. Matica slovenská však nemá inú možnosť, ako suplovať tieto výpadky, než obrátiť sa na verejnosť,“ ozrejmil M. Nemec, ktorý je zároveň riaditeľom Domu MS v Liptovskom Mikuláši, kde dominuje matičné divadlo.

V šatnici zorganizoval natáčanie propagačných videí, aby si ľudia lepšie uvedomili, aké národné kultúrne dedičstvo uchováva Matica slovenská. Verejnosť tak uvidí mužský kroj z Turca a ženský kroj z Piešťan, ale aj repliky dobového oblečenia Janka Francisciho či Ľudovíta Štúra. Z divadelných kostýmov sa pozrieme na obdobie baroka. Vojenské uniformy priblížia Rakúsko-Uhorsko počas prvej svetovej vojny, ako aj slovenskú uniformu z druhej svetovej vojny, ktorá sa zvyčajne využíva pri rekonštrukciách bojov Slovenského národného povstania.

Šatnica MS sa stará o 1800 krojov, 900 historických kostýmov, 800 karnevalových masiek a kostýmov, 350 rekvizít a parochní, ako aj o veľké množstvo odborných dokumentácií a scenárov. So Šatnicou MS sa spája aj budúcoročné sté výročie vzniku Ústredia slovenských ochotníckych divadiel, ktoré vzniklo v roku 1922 z iniciatívy Matice slovenskej, predovšetkým známeho tajomníka MS Štefana Krčméryho.

IÚ MS

X