Literárna súťaž Jozefa Braneckého s názvom Studňa sa tajne s dažďom zhovára


/, Trenčiansky kraj/Literárna súťaž Jozefa Braneckého s názvom Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Miesto, kde stačí ticho sedieť s privretými očami.

Pod týmto názvom vydali organizátori zborník tematických a ocenených prác XXIX. ročníka

Celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára .

 

Protipandemické opatrenia neumožnili ani v tomto roku, napriek našim želaniam, osobné stretnutie ocenených autorov s porotou a usporiadateľmi, čo v praxi znamená, že ako minulý ročník sa uskutočnilo onlinové vyhlásenie výsledkov. V úvode pripomeniem, že súťaž nesie meno Jozefa Braneckého provinciála piaristov, historika, ktorý stál pri zrode Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Pri príležitosti 100. výročia  Jozefa Braneckého ako spoluzakladateľa MO MS v Trenčíne a 80. výročia Jozefom Braneckým založeného rehoľného piaristického gymnázia v Trenčíne, inicioval Miestny odbor MS v Trenčíne, založenie literárnej súťaže ktorá nesie meno provinciála Braneckého. Na znak úcty za jeho vzťah k histórii Trenčína, zachovanie a šírenie jeho pamiatky a vrúcneho vzťahu k Trenčínu. Pôvodne bola súťaž určená iba stredoškolskej tvorivej mládeži, neskôr bola súťaž rozšírená o vekovú kategóriu dospelých do 20 rokov a nad 20 rokov. Pribudli aj tematické oblasti k výročiam osobnostiam slovenských národných dejín. V tomto ročníku bola téma „Mňa kedys´ zvádzal svet“, venovaná pocte P.O. Hviezdoslava pri príležitosti 100. výročia úmrtia. Trochu štatistiky: autorov  príspevkov do súťaže bolo 79, žien 63, mužov 16, zaslaných prác 227. Porota pracovala v zložení Jaroslav Rezník /predseda/, Štefan Cifra, Margita Ivaničková, Janka Poláková a Juraj Oravec a rozhodla nasledovne:

Téma „ Mňa kedys ´ zvádzal svet“

 1. miesto: Katarína Holcová, Brandýs nad Labem (ČR)
 2. miesto: Martin Lančarič, Trenčín
 3. miesto: Edita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom

*Cena primátora mesta Trenčín: Anna Lažová, Svidník

*Cena Literárneho klubu Omega v Trenčíne: Ružena Viskupičová

 

Poézia- autori do 20 rokov

 1. miesto: Klaudia Šprochová, Stará Ľubovňa
 2. miesto: Tatiana Kotláriková, Trenčín
 3. miesto: Marek Jaroš, Stará Ľubovňa
 4. miesto: Barbora Langová, Stará Ľubovňa

*Cena MO MS v Trenčíne. Ema Miháliková Topoľčany: Natália Maršálková, Trenčín

*Cena Odboru školstva a kultúry Úradu TSK: Marianna Ibrahimi, Topoľčany

*Cena primátora mesta Trenčín: Mária Barnovská, Stará Ľubovňa

*Cena Literárneho klubu Omega v Trenčíne: Dominik Markovič, Trenčín

 

Próza:- autori do 20 rokov

 1. miesto: Zuzana Rudinská, Trenčín
 2. miesto: Samuel Kráľ, Dubnica nad Váhom
 3. miesto: Magdaléna Martišková, Topoľčany
 4. miesto: Simona Martonková, Topoľčany

*Cena MO Matice slovenskej v Trenčíne: Daniela Dohálová, Trenčín a Ema Panáčková, Bratislava

*Cena primátora mesta Trenčín: Mária Barnovská, Stará Ľubovňa

*Cena Literárneho klubu Omega v Trenčíne: Karolína Jarošová

 

Poézia- autori nad 20 rokov

 1. miesto: Lenka Kóňová, Rosina
 2. miesto: Lýdia Žáková, Kostolné Kračany
 3. miesto: Barbora Plutová, Stará Ľubovňa
 4. miesto: Anna Beňková, Veľký Krtíš

*Cena MO Matice slovenskej v Trenčíne:

Zuzana Martišková, Topoľčany

Darina Milčová, Humenné

Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

Ľubica  Šemrincová, Bratislava

Martina Hajtingerová Bratislava

*Cena Odboru školstva a kultúry Úradu TSK:

Emília Filipová, Svätý Peter

Eva Očkayová, Martin

Anna Prnová, Horné Srnie

*Cena primátora mesta Trenčín:

Anna Lažová, Svidník

Anna Konrádová, Brezová pod Bradlom

*Cena Literárneho klubu Omega v Trenčíne:

Petra Deverová, Trenčín

Anna Trgiňová Chrenovec– Brusno

 

Próza – autori nad 20 rokov

 1. miesto: Marta Viteková, Nové mesto nad Váhom
 2. miesto: Katarína Holcová, Brandýs nad Labem (ČR)
 3. miesto: Edita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom
 4. miesto: Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

*Cena MO Matice slovenskej v Trenčíne :

Lýdia Šimková, Trenčín

Mária Berithová, Trenčín

*Cena Odboru školstva a kultúry Úradu TSK: Jaroslav Janečka, Trenčín

*Cena primátora mesta Trenčín: Matej Rumanovský, Trenčín a Jozef Páleník, Svinná

*Cena predsedu poroty: Martin Mišún, Šenkvice a Lýdia Žáková, Kostolné Kračany

* Cena Literárneho klubu Omega v Trenčíne:

Jaroslav Lysák, Nové Mesto nad Váhom

Ľubica Ďuržová, Trenčín

Ester Koroľová, Liptovský Hrádok

Oceneným blahoželáme.

V úvode som uviedla, že založenie L.S. J. Braneckého vzniklo z iniciatívy MO Matice slovenskej v Trenčíne. Neskôr sa k organizátorom pridalo mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku, ktorá dlhé roky poskytuje priestory MO MS a uskutočňovaným podujatiam, vrátane vyhodnoteniu spomínanej súťaže, odbočka Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja, Matica slovenská a Trenčiansky samosprávny kraj. Organizátori realizovali súťaž s príspevkom Fondu na podporu umenia, čo umožnilo vydanie zborníka  tematických a ocenených prác. Knihy do súťaže poskytol predseda MS JUDr. Marián Gešper a Vydavateľstvo SSS. Cenami prispelo mesto Trenčín a TSK.

Poďakovanie patrí aj akademickému maliarovi Jurajovi Oravcovi, ktorý venoval autorské grafické listy pre ocenených, podobne ako trenčiansky výtvarník Ján Vitko.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého s poetickým názvom Studňa sa tajne s dažďom zhovára vstupuje do jubilejného 30. ročníka. Studňa symbolizuje vodu, život. Vďaka dažďovým kvapkám nevyschne.

Napriek sťaženým podmienkam ale autorskou účasťou na jubilejnom ročníku „nevyschne“ ani naša súťaž.

 

Jana Poláková

 

X