Ľudovít Kukorelli v Prešove

Vrátim sa živý!

Utorok 21. mája. Základná škola Československej armády v Prešove spolu s Domom MS v Prešove hostila matičnú hereckú skupinu pod vedením predsedu Matice slovenskej Dr. Mariána Gešpera. Tento rok patrí 80. výročiu vypuknutia Slovenského národného povstania. Podujatie malo edukatívny a navyše výrazný emocionálny náboj so zvukovými a hranými ukážkami partizánskych bojov, v ktorých si mali možnosť zaúčinkovať aj najstarší žiaci školy. Skúsení matiční herci (P. Švantner, M. Nemec, M. Hajnik, P. Hrbatý) nadchli žiakov svojím majstrovstvom a presvedčivým zobrazením historických udalostí. Podujatia sa zúčastnil aj pplk v.v. Marián Pálai ako člen prešovského vojenského klubu. Predseda Matice slovenskej Dr. Marián Gešper v príhovore vyzdvihol rolu mladých, nebojácnych a uvedomelých Slovákov ako bol Kukorelli, ktorí neváhali riskovať a obetovať svoj život v boji proti nemeckým fašistom a okupantom. Slováci, podľa Dr. Gešpera, sa historicky postavili na správnu stranu dejín a dokázali svojím húževnatým odporom celému svetu, že aj malý národ vie robiť veľké veci, čoho dôkazom je Slovenské národné povstanie ako druhé najväčšie vystúpenie európskeho národu proti fašizmu, hneď za partizánskym hnutím v Juhoslávii. 96. ročný žijúci veterán Slovenského národného povstania plk. v.v. František Orlovský z neďalekých Lemešian, označil za hlavnú svoju motiváciu vstúpiť do bojov v SNP (ako 16. ročný) kruté zvesti o vyhladzovaní slovanského obyvateľstva na východnom fronte. Po víťazstve Nemecka by podobný osud mohol postihnúť aj nás, podotkol. Aj v tomto sa odzrkadľuje odvaha slovenského národa.

PhDr. Erik Germuška, PhD.

Autor fotiek: Mgr. Svtelana Havlíková

 

 

X