Martinská tlačiareň Neografia si pripomenula 150. výročie polygrafie


/, Žilinský kraj/Martinská tlačiareň Neografia si pripomenula 150. výročie polygrafie

Dejiny polygrafie v Martine sa začali písať pred okrúhlymi 150 rokmi. Pripomenuli si to účastníci kolokvia, ktoré zorganizovala Matica slovenská s tlačiarňou NEOGRAFIA v utorok 26. novembra v historickej prvej budove MS (dnes Literárne múzeum SNK) v Martine. Na podujatí sa strelo do sto účastníkov, nejako spojených s „čierny remeslom“, ako sa tlačiarenstvo ľudovo nazýva.

V roku 1869 vznikol Kníhtlačiarsky účastinársky spolok (KÚS) – podnikateľský subjekt, ktorého vznik pripravovali národovci združení okolo Matice slovenskej už od jej založenia. Ustanovujúce valné zhromaždenie KÚS-u sa uskutočnilo 3. marca 1869. Prvá tlač z jeho strojov vyšla 12. januára 1870. KÚS fungoval aj po zatvorení Matice a stal sa jedným z významných nástrojov boja Slovákov proti vystupňovanej maďarizácii na prelome 19. a. 20. storočia. V roku 1943 Matica slovenská založila tlačiareň Neografia, ktorá spočiatku KÚS-u konkurovala, prevzala niektoré jeho stroje a odborníkov, aby s ním neskôr splynula. Vďaka tomu NEOGRAFIA odvodzuje svoju históriu od roku 1869 a patrí k najstarším činným tlačiarňam v Európe.

Prednášajúci na spomienkovom kolokviu pripomenuli niektoré medzníky tejto úctyhodnej historickej cesty. Historik a biografista Pavol Parenička sprítomnil pozoruhodné momenty z dejín KÚS-u a jeho dcérskej spoločnosti Kníhkupecko-nakladateľský účastinársky spolok (KNÚS). Správca MS Maroš Smolec vyzdvihol rolu Jozefa Cígera Hronského pri založení Neografie a dlhoročný líder tlačiarne NEOGRAFIA Alexander Lilge prezradil veľa zaujímavostí z úspešnej cesty Neografie na svetové trhy. Súčasný generálny riaditeľ tlačiarne NEOGRAFIA Peter Sunega hovoril o aktuálnom zápase tlačiarne o udržanie si pozície na európskych trhoch. Podujatie navštívil aj prezident Zväzu polygrafie na Slovensku Peter Blubla, ktorý vyzdvihol výnimočnú rolu Martina v slovenskej polygrafii. Publicista Igor Dobrovolný zaujal nevšednou prezentáciou autentických dobových fotografií a dokumentov k dejinám martinských tlačiarní.

Autori: Stanislav Muntág, Maroš Smolec

X