Matičiari si pripomenuli matematika z Gemera Jura Hronca


/, Košický kraj/Matičiari si pripomenuli matematika z Gemera Jura Hronca

Mohli by sme mu dať prívlastok „matematik z Gemera“ a boli by sme presní. Narodil sa v doline rieky Slanej, strávil tam roky detstva i ranej mladosti; tu absolvoval ľudovú školu i rožňavské gymnázium… A spod Stromiša odchádzal za štúdiami do sveta. Rodnému kraju sa nikdy nespreneveril, práve naopak…

Miestom večného odpočinku Jura Hronca sa stalo rodné Gočovo.

Akademik Jur Hronec (1881 – 1959), matematik svetového formátu, vedec, pedagóg, predseda Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrny činovník, zakladateľ a spoluorganizátor piatich slovenských vysokých škôl zomrel 1. decembra presne pred šesťdesiatimi rokmi v Bratislave. Napriek plynutiu času jeho verní rodáci, ale aj tí, ktorí čerpali z Hroncovej studnice vedomostí a poznania, si i po desaťročiach spomínajú na významného rodáka, skvelého pedagóga, uznávaného vedca, jedinečného organizátora – jednoducho slovenského vzdelanca.

V rodisku Jura Hronca, v severogemerskej obci Gočovo, sa v sobotu 7. 12. 2019 stretla početná skupina jeho rodákov, obdivovateľov, nasledovníkov a pokračovateľov jeho diela, ako aj kultúrna verejnosť, aby si v slávnostnej a zároveň pietnej atmosfére pripomenuli nielen životné peripetie Jura Hronca, ale najmä jeho obdivuhodné dielo, ktoré ani po mnohých rokoch neupadá do zabudnutia. Pozoruhodné sa stali i reminiscencie na Hronca ako na jedného z mnohých predkov – Gočovanov. Nikdy sa nevzdal spolupatričnosti s komunitou, z ktorej pochádzal, a o to radšej sa medzi svojich rodných vracal.

Slávnostné popoludnie sa nieslo v znamení stretnutia hostí i domácich na miestnom cintoríne. Spomienkové kytice na jeho hrob položili predstavitelia Matice slovenskej, predseda MS Marián Gešper, krajská predsedníčka MS Zlatica Halková, starosta Gočova Milan Mlynár, zástupcovia nadácie Novohradská pri Gymnáziu Jura Hronca z Bratislavy, predstavitelia MO MS z Rožňavy a okolitých obcí, domáci, Gočovania.

Gočovský kultúrny dom sa stal dejiskom spomienkovej slávnosti na počesť človeka, ktorý Gočovo preslávil. Symbolicky sa mu za to odmenila miestna folklórna skupina Gočovan, cirkevný spevokol pri cirkevnom zbore ECAV, odznela prednáška Kristíny Pakesovej, ktorá tentoraz vyzdvihla najmä pedagogické smerovania akademika Jura Hronca. Na svojho predka sa rád rozpamätúval i jeho prasynovec prof. Ondrej Hronec, ktorý so slávnym strýkom trávil interesantné časy nielen v detstve, ale najmä počas študentských rokov. Prihovoril sa aj predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý vyzdvihol jeho prínos pre matičnú prácu, hlavne na pôde vedeckého zmýšľania, ako aj predsedu Matice slovenskej v rokoch 1945 – 1954.

Jur Hronec bol a navždy zostane spätý nielen so slovenskou matematickou vedou, ale v neposlednom rade so svojím rodiskom a rodákmi. Bol a zostáva ich súčasťou.

Aj preto svetlo sveta uzrela pôsobivá publikácia Gočovské dvory a ľudia v nich… autorov Ondreja Hronca a Zuzany Palackovej. Medzi čitateľskú verejnosť, medzi početné generácie Gočovanov, Gemerčanov ju slávnostne odprevadili všetci účastníci stretnutia, ktoré sa konalo práve pri spomienke a na počesť Jura Hronca.

Vyvrcholením slávnostného spomienkovéhopodujatia boli v nedeľu 8. 12. 2019 Služby Božie v evanjelickom a. v. kostole v Gočove. Prítomným krásne zaspievala vokálna skupina 4G pod vedením Ivana Nemčoka a s výstižnou kázňou sa prihovorila zborová farárka Martina Gdovinová. Príležitosť pozdraviť rodákov a vzácnych hostí si nenechaj ujsť ani prof. Ondrej Hronec.

Ďakujeme za krásne chvíle prežité počas dvoch dní spomienkovej slávnosti na nášho velikána Jur Hronca.

Daniela Hroncová-Faklová

X