Matica nemusí vracať štátne peniaze


//Matica nemusí vracať štátne peniaze

Matica slovenská nemusí platiť žiadnu sankciu ani vrátiť čo i len euro späť do štátneho rozpočtu, ako to navrhovala kontrolná skupina Úradu vládneho auditu (ÚVA). Kontrola prebiehala v Matici slovenskej od septembra do decembra 2021. Ukončená bola 13. decembra 2021 s návrhom na vrátenie sumy vo výške 93 296, 92 EUR. Kontrolná skupina totiž považovala presun štátnych zdrojov z účtov ústredia Matice slovenskej na účty Domov Matice slovenskej s vlastnou právnou subjektivitou na ich činnosť v rozpore s dotačnou zmluvou Ministerstva kultúry SR (MK SR).

„Už počas preverovania sme sa snažili kontrolórom vysvetliť, že Domy MS sú našou integrálnou súčasťou a rovnako realizujú štátne úlohy ako aj samotná Matica slovenská. Národná ustanovizeň považuje práve Domy MS za najdôležitejší pilier plnenia zverených úloh od štátu na poli vzdelávania, regionálnej kultúry a budovania národného povedomia. V tomto duchu sme pripravili právnu analýzu a v rámci podávania námietok sme ich oficiálne úradu odovzdali 7. decembra 2021 a následne potvrdili aj v rámci správneho konania 19. apríla tohto roku. Je to pre nás víťazstvo a hlavne záchrana. Ak by sme museli zaplatiť 93 tisíc eur, finančne by nás to zruinovalo. Len tento rok sme vypočítali deficit na cenách energií vyše 147 tisíc eur, ktoré v rozpočte nemáme. Našťastie, nemusíme vrátiť ani cent a bolo zároveň potvrdené, že naše ekonomické postupy boli správne. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali na našich stanoviskách. Predsedovi i pracovníkom finančného útvaru MS za neoblomnosť pri obrane našich práv,“ vysvetlil správca ustanovizne Maroš Smolec.

„V každom prípade som rád, že zvíťazila racionalita pred politickou účelovosťou a zaujatosťou voči Matici. Je to dôkaz toho, že sa nesmieme vzdať v žiadnej situácii a bojovať do poslednej právnej možnosti, aby sme obhájili svoje prirodzené práva. Je to aj výsledok dobrej kooperácie jednotlivých zložiek ustanovizne a jej stabilizácie v posledných rokoch,“ uviedol predseda Marián Gešper.

 

Informačné ústredie Matice slovenskej

 

 

2023-05-12T13:17:07+00:0012 mája 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X