Matica slovenská a mesto Martin oslávili 200. výročie narodenia Janka Kalinčiaka


//Matica slovenská a mesto Martin oslávili 200. výročie narodenia Janka Kalinčiaka

Matica slovenská a mesto Martin 11. augusta 2022 v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine oslávili 200. výročie narodenia Janka Kalinčiaka. Poetické popoludnie začalo hymnou Matice slovenskej Kto za pravdu horí. „Ale i doliny spustli, osireli. Ich pýcha jarné kvety, ich dietky žlté klasy ich zanechali; i zaplakali doliny a polia, ich slzy sa v čas ranných červánkov stopili v jednu plachtu ligotavej rosy i obtiahli šíru-širokú zem svojím tenkým, priezračným závojom, ktorý potom, akoby sa mať jeho osirelá zem hanbila pred svojím kochankom, horúcim slncom, zhustol, zmrzol a ako striebro sa zaligotal na šírych poliach, v hlbokých dolinách.“ Text od Janka Kalinčiaka z Púte lásky predniesol Dalibor Steindl, mestský poslanec a zakladajúci člen  MS, ktorý sprevádzal celým programom. Krátko priblížil osobnosť J. Kalinčiaka, ktorý bol významný slovenský spisovateľ, literárny kritik a pedagóg, slovenský intelektuál a vlastenec, a pôsobil aj v Matici slovenskej. Narodil sa 10. júla 1822 v Záturčí, dnes časti mesta Martin, centra národnej kultúry Slovákov. Nasledovali slávnostné príhovory predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a primátora Mesta Martin Jána Danka. Predseda MS M. Gešper odovzdal diplomy zakladajúcim členom Matice slovenskej – Martinovi Krupovi, Stanislave Moyšovej a Marianne Moyšovej. Vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej doc. Pavol Parenička obsiahlo priblíži osobnosť J. Kalinčiaka, pričom sa zameral práve na jeho miesto medzi štúrovcami, ako aj na jeho konkrétnu prácu a činnosť.

Nasledovala Matičná divadelná ochotnícka scéna, ktorá  pôsobí od roku 2009, a ich vystúpenia si pozrela široká verejnosť na všetkých miestach našej vlasti. Na poetickom popoludní priblížili niektoré časti zo života Janka Kalinčiaka, konkrétne ako sa zeman Sentiváni stretol s Jankom Kalinčiakom. O tvorbe a činnosti Janka Kalinčiaka sa učí v školách, možno nie veľa, ale učí, v knižniciach nájdeme jeho knihy. Menej známa však je Kalinčiakova tvorba v oblasti poetickej a estetickej, a práve o tomto jeho videní sveta mal rozsiahlu prednášku riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej doc. Július Lomenčík. Nasledovala ďalšia divadelná scénka zo života oslávenca, kde sa Janko Kalinčiak stretáva so známym slovenským rozprávkarom Pavlom Dobšinským. O málo známej skutočnosti, že J. Kalinčiak prispel do jeho Prostonárodných povestí, zahrali matiční divadelníci. Obidve divadelné scénky pripravil, scenáre napísal  a dramatizoval Peter Vrlík, ktorý sa zároveň predstavil v role Sentivániho, ďalej účinkovali v úlohe Kalinčiaka Pavol Mráz, a Dobšinského stvárnil Branislav Barborík.

Matičný divadelník a recitátor Milan Stromko predniesol ukážku z poetickej tvorby Janka Kalinčiaka, básňou, ktorú napísal len niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Táto jeho poetická Labutia pieseň bola prvýkrát recitovaná 14. mája 1871 pri sadení lipky v matičnej záhrade, predniesla ju Zuzana Felix. J. Kalinčiak bol už vážne chorí, a lúčil sa ňou od svojho milovaného Slovenska, zomrel 16. júna 1871 v Martine, kde je pochovaný na Národnom cintoríne.

Na záver sa moderátor D. Steindl poďakoval hosťom a všetkým návštevníkom za účasť, organizátorom za program, vyjadril nádej na opätovné stretnutia na matičných a mestských podujatiach, ako aj vieru v ďalšiu a hlbšiu spoluprácu Matice slovenskej a mesta Martin, ktorá je potrebná a nevyhnutná.

text: Viliam Komora; foto: Ján Seman

n

 

 

 

2022-08-12T19:15:25+00:0012 augusta 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X