Matica slovenská apeluje na štát, aby nedegradoval vybojované slobody v kultúre a vede


/, Žilinský kraj/Matica slovenská apeluje na štát, aby nedegradoval vybojované slobody v kultúre a vede

Matica slovenská vyzýva štátne inštitúcie, aby si viac ctili princípy demokracie, slobody a občianskej spoločnosti, ktoré sme vybojovali v roku 1989. Aj skúsenosť národnej ustanovizne pod súčasným vedením Ministerstva kultúry SR ukazuje, že s týmito právami a slobodami zaobchádzajú niektorí štátni úradníci obzvlášť necitlivo.

Rovnako ako v prípade samosprávy vysokých škôl, aj verejnoprávnosť Matice slovenskej zabezpečuje nezávislosť a samosprávu najstaršej kultúrnej a vedeckej ustanovizne slovenského národa. Tento princíp zaručuje, že kultúra a veda nie sú politizované a ideologizované štátom ako v minulom režime. Bohužiaľ, vyjadrenia ministerky kultúry Natálii Milanovej v médiách z 11. novembra dokazujú pretrvávajúci záujem dostať činnosť Matice slovenskej pod politickú kontrolu, oddeliť členskú základňu od ústredia a zrušiť matičnú vedu. S rovnakým scenárom majú matičiari skúsenosti z totalitného režimu v 50. a 70. rokoch 20. storočia, na čo dôrazne upozorňujeme pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra.

Naše obavy potvrdzuje aj fakt, že ministerstvo kultúry už viac ako rok nepokračuje v diskusii s Maticou slovenskou v dočasnej pracovnej skupine. Naďalej obzvlášť negatívnym spôsobom komunikuje všetky zásadné vyjadrenia vo vzťahu k MS cez médiá. Výsledkom takéhoto postoja je zhoršenie podmienok MS na národnú, kultúrnu a vedeckú prácu. Ministerstvo neumožňuje Matici slovenskej rozvíjať činnosť po radikálnom znížení štátnej dotácie v roku 2021 až o štyristotisíc eur na sumu 1,34-milióna eur. Finančná situácia MS sa priebežne zhoršuje aj z dôvodu pandémie a zvyšovania cien energií, materiálov a služieb. Len bolestivou reštrikciou najmä personálneho stavu v Martine i regiónoch dokázala Matica prežiť rok 2021. Financovanie jej zákonných úloh je však úlohou štátu, vyplývajúcou priamo zo zákona o MS.

stanovisko Predsedníctva Matice slovenskej

Predsedníctvo MS v zložení Marián Gešper, Maroš Smolec, Marek Hanuska, Marek Nemec, Ľubomír Kleštinec, Ján Seman a Pavol Madura a tajomníci MS Peter Schvantner a Viliam Komora.

ilustračný obrázok

X