Matica slovenská dôrazne apeluje na vládu Slovenskej republiky


//Matica slovenská dôrazne apeluje na vládu Slovenskej republiky

Matica slovenská dôrazne apeluje na vládu Slovenskej republiky a zodpovedné štátne bezpečnostné zložky, aby bezodkladne konali voči autorom a šíriteľom likvidačných zoznamov, tzv. čiernych listín nepohodlných ľudí, organizácií či webových stránok kolujúcich po internete.

V posledných mesiacoch pozorujeme zvýšenú mieru internetových nenávistných prejavov voči Matici, jej zamestnancom a iným kultúrnym organizáciám. Na tento alarmujúci negatívny trend v spoločnosti sme pred nedávnom poukázali v prípade pridávania  politikov a organizácií na zoznam tzv. ruských bacilov, na ktorom sa ocitla i Matica slovenská. Pripomíname, že samotný pojem „bacil“ evokuje objekt určený na likvidáciu.

Autormi takýchto zoznamov sú často aktivisti z prostredia mimovládnych organizácií, šíriaci bez akejkoľvek legitimity nebezpečnú neototalitnú ideológiu, akú sme tu už v minulosti neraz mali. Ako dôvod zaradenia na zoznam uvádzajú bez dôkazov vágny termín „ruský naratív“. Aj vďaka tomu bola Matica slovenská pred nedávnom v reportáži Nadácie Zastavme korupciu reportérkou Evou Mihočkovou, Danielom Milom a Victorom Breinerom lživo označená za organizáciu, ktorá je prepojená s ruskou tajnou službou. Zmienení nadväzovali na štvavý protimatičný článok tzv. akademikov Aliakseia Kazharského a Veroniky Golianovej publikovaný 14. augusta 2020 v anglickom jazyku v RUSI Journal pod názvom Pro-Kremlin Narratives in Slovak Cultural and Educational Institutions, ktorý vychádzal z už staršieho článku A. Kazharského publikovanom na jeho blogu 16. januára 2020. Obranným článkom sa ich na portály Infosecurity.sk zastal nikto iný ako už vyššie spomínaný Victor Breiner.

Nesmieme zabudnúť ani na nedávny ohavný vandalský útok na kníhkupectvo Svojeť v Bratislave 17. januára 2023, ktorý vykazoval charakteristiky organizovanej skupiny. V tejto veci podala Matica slovenská trestné oznámenie na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave I., no bohužiaľ veci nebola venovaná náležitá pozornosť. Ešte stále máme v živej pamäti nedávne útoky pred Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave zo 6. septembra 2023, kde skupina extrémistov z Antify, ktorá má plné ústa tolerancie, demokracie a slobody svojim netolerantným správaním a narušovaním pokojného priebehu matičného občianskeho protestu ukázala, že sú to práve oni, ktorí ľudí rozoštvávajú a šíria nenávisť. Z reproduktorov nahlas púšťali zremixovanú nahrávku českých hereckých legiend Voskovca a Wericha, ktorá sa na internete dá nájsť pod názvom „Zabte jednoho fašistu“. Protidemonštranti pritom dávali celý čas najavo, že za fašistov považujú práve účastníkov protestu Matice, na ktorých týmto spôsobom aj slovne útočili. Ich fanatizmus vyústil do fyzického útoku známeho progresívneho aktivistu a člena Antify Róberta Mihályho na člena Matice slovenskej.

Matica slovenská, jej členovia a zamestnanci sa stávajú častým terčom nenávistných prejavov na internete a sociálnych sieťach. V tomto kontexte sme opätovne zdôrazňovali, že v prípade takto motivovaných útokov budú zodpovední nielen vlastníci médií a im slúžiaci novinári, ale predovšetkým samotní autori a šíritelia týchto zoznamov, ktorí usilovne kreslia pomyselné terče na chrbty nevinných ľudí. Bohužiaľ, nie je vylúčené, že to môže zapríčiniť pokusy osobnej likvidácie ľudí, ktorí sú podľa nich politicky nepohodlní ‒ ako sme tomu boli svedkami v mnohých prípadoch, ktoré sa odohrali v zahraničí a po 15. máji 2024, bohužiaľ aj na Slovensku.

V Martine 20. mája 2024

Predsedníctvo Matice slovenskej

2024-05-20T15:17:37+00:0020 mája 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X