Matica slovenská obnovila náhrobný pylón osobnosti Cyrila Daxnera v Bratislave


/, Bratislavský kraj/Matica slovenská obnovila náhrobný pylón osobnosti Cyrila Daxnera v Bratislave

V tieni výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika sme si pripomenuli 117. výročie narodenia iného slovenského dôstojníka a národovca Cyrila Daxnera. Na historickom Cintoríne Kozia brána v Bratislave mu 20. júla 2021 Matica slovenská slávnostne odhalila nový náhrobný pylón s bustou, keďže pôvodný kríž bol časom odstránený a stratený.

„Cyril Daxner patrí medzi významné, no bohužiaľ v rámci celoslovenských súvislostí zabudnuté osobnosti našich moderných dejín. Zomrel v mladom veku nedožitých 41 rokov, a to iba niekoľko dní po skončení ničivej druhej svetovej vojne. Jeho život bol bohatý na udalosti a odvážne činy. Súčasne bol jedným z posledných významných členov starobylého slovenského rodu Daxnerovcov, ktorý splodil štyri generácie advokátov, tri generácie významných slovenských politických činiteľov, ale aj aktívnych kresťanských činovníkov na Slovensku v 19. a 20. storočí,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý sa osobnosťou Cyrila Daxnera hlbšie zaoberá. „V určitom ohľade je Cyril Daxner symbolickou postavou, keďže jeho osud sa v mnohom podobá na životy iných národovcov, po ktorých sa po čase pomyselne zľahla zem a ich inšpirujúce životné osudy musíme nanovo objavovať,“ doplnil predseda MS.

Na podujatí, ktoré sa nieslo v znamení príhovorov, ľudovej hudby a prednášok o živote a odkaze Cyrila Daxnera, sa zúčastnili hostia z rôznych oblastí Slovenska. Prítomným sa v úvode prihovoril poslanec NR SR Miloš Svrček. Keďže sa Daxnerov život spájal s obcou Tisovec a mestom Vranov nad Topľou, prišiel si ho uctiť viceprimátor Vranova nad Topľou Dušan Molek, riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou Zuzana Dragulová, primátorka Tisovca Irena Milecová, ako aj Mužský spevácky súbor Sama Daxnera z Tisovca. Jeho nový pomník požehnal biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň za prítomnosti emeritného farára Cirkevného zboru ECAV vo Vranove nad Topľou Slavomíra Galla.

Ako odvážneho dôstojníka a vojaka si ho uctili aj Ozbrojené sily SR, zastúpené náčelníkom Štábu pre podporu operácií brigádnym generálom Pavlom Tökölym a generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby OS SR plukovníkom Viktorom Sabom. Cyril Daxner sa radí k hrdinom Malej vojny, keď ako veliteľ obrnenej vozby bránil Slovensko pred agresorom – horthyovským Maďarskom. V tejto súvislosti sa osobne zúčastnil na tvrdých bojoch pri Nižnej Rybnici. Neskôr bol kľúčovou postavou občianskeho odporu a organizátorom Slovenského národného povstania na východnom Slovensku, čo v príhovore zdôraznil predseda SZPB Pavol Sečkár. Ako právnika a advokáta si ho pripomenula podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory Magdaléna Hromcová.

Cyril Daxner sa narodil 20. júla 1904 v Tisovci, študoval v Martine a Bratislave, pracoval a žil s rodinou vo Vranove nad Topľou. V dôsledku podlomenia zdravia z väznenia v koncentračnom tábore Mauthausen zomrel 7. júna 1945 v Bratislave. Patril k významnej a rozvetvenej rodine Daxnerovcov. Jeho starý otec Štefan Marko Daxner bol spoluzakladateľom Matice slovenskej. Otec Ivan Daxner sa priamo podieľal na vytvorení prvého Česko-Slovenska a bol signatárom Clevelandskej i Pittsburskej dohody. Jeho prastarým otcom bol Karol Kuzmány, prvý podpredseda Matice slovenskej. K blízkym príbuzným Cyrila Daxnera patril aj spisovateľ Janko Jesenský, ktorý bol bratom jeho matky Ľudmily Daxnerovej, rodenej Jesenskej.

Text a foto: Veronika Grznárová

X