MATICA SLOVENSKÁ OSLÁVI 160 ROKOV


//MATICA SLOVENSKÁ OSLÁVI 160 ROKOV
Matica slovenská oslávi tento rok 160. výročie svojho založenia, ako aj 30. výročie vzniku súčasnej Slovenskej republiky. Hlavný program osláv bude prebiehať niekoľko dní v Martine na začiatku augusta. Vo štvrtok 3. 8. 2023 sa uskutoční V. kongres matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúci deň, kedy budú matičiari i vedeckí, či odborní pracovníci z rôznych slovanských a ostatných európskych krajín rokovať o aktuálnych témach.
V piatok 4. 8. sa po skončení rokovania kongresu odhalí busta predsedu Zahraničnej Matice slovenskej Františka Fugu a v podvečerných hodinách sa uskutoční vstupný program slávností. Odohraje sa pred sídelnou budovou MS v parku sv. Cyrila a sv. Metoda. Začne inscenovaným valným zhromaždením MS z roku 1863 a to aj s príchodom Štefana Moysesa na historickom koči. Na mieste odznejú príhovory hlavných predstaviteľov domácich a zahraničných delegácií. V podvečer si diváci budú môcť pozrieť divadelné predstavenie Čaj o piatej, ktoré odohrajú herci z Divadla komora, ktoré pracuje pri Dome MS Komárno.
Pomyselný ústredný deň a hlavný program začne v sobotu na poludnie 5. 8. 2023 s názvom Matica žije na Slovensku aj vo svete. Pred súčasnou sídelnou budovou MS v Parku sv. Cyrila a sv. Metoda vystúpia v programe folklórne matičné kolektívy zo všetkých kútov Slovenska a slovenského zahraničia. V podvečerných hodinách sa uskutoční galaprogram s názvom 160 rokov v Turčianskej záhradke, 30 rokov v Slovenskej republike. Hlavným vyvrcholením celého programu bude vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a následne sa v parku sv. Cyrila a sv. Metoda uskutoční koncert Matica pre mladých, Matica pre súčasnosť, kde v programe vystúpia populárne slovenské speváčky Veronika Rabada a Zuzana Smatanová.
Všetkých vás srdečne pozývame do Martina.
2023-08-07T14:12:10+00:0026 júla 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X