Matica slovenská praje požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020


//Matica slovenská praje požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020

Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej ukončujeme želaním požehnaných Vianoc a šťastného nového roka 2020. Matica slovenská vám praje pokojné prežitie týchto krásnych sviatkov a v roku 2020, ktorý vyhlásila za Rok národnej identity, veľa zdravia, dobra, lásky a úspechov. Nech matičiarov a matičiarky aj naďalej sprevádza odhodlanie šíriť národnú kultúru, históriu a povedomie v slovenskom národe doma i v zahraničí. Nech naše deti a mládež stále majú možnosť spoznávať a uvedomovať si nádheru slovenskosti po všetkých jej stránkach, o čo sa každý rok zo všetkých síl snažíme. Nech nám v tom Boh pomáha.

Matica slovenská 2019

 

2019-12-30T17:04:04+00:0019 decembra 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X