Matica slovenská pripravuje sériu podujatí k 190. výročiu Východoslovenského roľníckeho povstania 1831


//Matica slovenská pripravuje sériu podujatí k 190. výročiu Východoslovenského roľníckeho povstania 1831

Pred 190 rokmi došlo na území dnešného východného Slovenska, predovšetkým na Zemplíne, Spiši, Šariši, Above a Gemeri k najväčšiemu protifeudálnemu vystúpeniu Slovákov vo vtedajšom Uhorsku. Matica slovenská sa rozhodla venovať udalostiam Východoslovenského roľníckeho povstania z r. 1831 sériu podujatí a aktivít.

Táto séria odštartovala kultúrno-spoločenským podujatím dňa 11. júla 2021 v obci Komárany vo vranovskom okrese, kde v rámci kultúrneho programu boli za účasti predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera verejnosti priblížené dejiny sedliackeho povstania z r. 1831 prednáškou a divadelnou scénkou matičného umeleckého kolektívu. „V slovenskej kolektívnej pamäti sa pomaly zabúda na obdobie feudalizmu, ktoré kvárilo slovenský národ dlhé stáročia. Nové udalosti prekryli v kronikách a písaných pamätiach rozsiahle bezprávie, ktoré sa páchalo na širokých vrstvách roľníctva, ale aj na radových mešťanoch a majetne i sociálne slabších vrstvách vtedajšej uhorskej spoločnosti. Pre slovenské pomery je už priam symptomatické, že mnohé významné slovenské dejinné udalosti národného či sociálneho pohybu nevieme, či skôr pod vplyvom vonkajších okolností nemôžeme dôstojne umiestniť do kolektívnej historickej pamäti národa ani po veľmi dlhom časovom období,“ ozrejmil M. Gešper.

Ako zdôraznil tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman, povstanie nemalo hlavnú príčinu v nepochopení protiepidemiologických opatrení pri cholere v lete 1831 a netkvie v travičskej povere, ale príčiny boli v širšom a hlbšom sociálnom kontexte. „Skutočnými príčinami vypuknutia Východoslovenského roľníckeho povstania v júli 1831 bola dlhodobá zlá sociálna situácia roľníctva a to predovšetkým neúnosné a neriešené sociálno-mocenské problémy v Uhorsku. Bolo tu aj bezprávie a nemožnosť dosiahnuť nápravu vtedajšími súdnymi prostriedkami. Cholera a odpor proti opatreniam boli len poslednou pomyselnou rozbuškou sedliackej vzbury,“ dodal J. Seman.

Séria podujatí bude pokračovať kultúrnym podujatím v obci Haniska v prešovskom okrese, kde sa na vrchu Furča týči monumentálny pamätník venovaný práve udalostiam z leta 1831, digitalizáciou knihy od Alexandra Markuša s názvom Sedliacke povstanie na Zemplíne roku 1831 a odhalením pamätníka venovaného sedliackemu povstaniu na Hornom Zemplíne.

Ján Seman, tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť

 Zdroj fotografií: Archív MS

Matica slovenská pravidelné organizuje podujatia venované sedliackej vzbure pri pamätníku v Haniske pri Prešove (2016)

 

Pamätná tabuľa v Zámutove venovaná sedliackemu povstaniu 1831

 

Monumentálny pamätník stojí na vrchu Furča v Haniske pri Prešove a bol iniciovaný Jubilárnym výborom mladých Slovákov na východnom Slovensku so sídlom v Košiciach

 

Vo filme „Do zbrane, kuruci!“ (1974) hrala celá slovenská herecká plejáda

2021-07-16T14:45:32+00:0016 júla 2021 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X