ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV: Matica slovenská pripravuje slávnosť pri príležitosti dvojstého výročia narodenia významných štúrovcov


/, Žilinský kraj/ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV: Matica slovenská pripravuje slávnosť pri príležitosti dvojstého výročia narodenia významných štúrovcov

Najvýznamnejší štúrovci, ktorí tento rok oslavujú okrúhle výročia narodenia, sa 7. júna 2022 stanú stredobodom pozornosti v Martine. Pri príležitosti Roka odkazu štúrovcov 2022 si ich Matica slovenská uctí na slávnostnom kultúrnom podujatí vo svojej sídelnej budove a na Národnom cintoríne.

„Odkaz slávnej štúrovskej generácie je v slovenskom národe stále živý, veď plody jej práce a celoživotného úsilia využívame dodnes. Či už hovoríme o spisovnej slovenčine, národnej svojbytnosti a štátnej suverenite alebo dokonca vojenských historických tradíciách. Štúrovci v 19. storočí reprezentovali Slovákov v čase národnostného útlaku a tvrdých perzekúcií, keď za slová o zlepšení národnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne končili mnohé naše osobnosti vo väzení. Venovaním aktuálneho roka 2022 odkazu štúrovcov im prejavujeme vďaku aj za to, že ako moderný a emancipovaný národ Európy sme dosiahli život v slobodnej, samostatnej a demokratickej Slovenskej republike,“ povedal predseda MS Marián Gešper. Zároveň zdôraznil, že je dôležité, aby boli štúrovci neustále prítomní v povedomí každej nastupujúcej generácie.

Matičné kultúrne podujatie s názvom Štúrovci v súradniciach národných dejín sa začne o 11.00 h na nádvorí druhej historickej budovy Matice slovenskej v Martine. Začiatok programu bude venovaný deťom a mladej generácii. Návštevníci si môžu prezrieť sídelnú budovu ustanovizne ako národnú kultúrnu pamiatku v rámci otvorených dverí od 12.00 do 14.00 h. Vystavené budú originálne Stanovy Matice slovenskej z roku 1863, uchovávané v zdobenom obale, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Pripravená bude aj vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej generácie o 14.00 h. Nasledovať bude hlavný bod programu – slávnostné odhalenie busty Štefana Marka Daxnera o 14.30 h v aleji národných dejateľov na nádvorí. Následne sa zhromaždenie presunie v alegorickom sprievode mestom na Národný cintorín, kde delegácie z obcí pôvodu štúrovcov položia vence na ich hroby pri príležitostí dvojstého výročia ich narodenia.

IÚ MS

X