Matica slovenská protestuje proti mediálnym manipuláciám


//Matica slovenská protestuje proti mediálnym manipuláciám

Matica slovenská protestuje proti mediálnym manipuláciám, ktoré sa šírili v posledných dňoch na internete a sociálnych sieťach. Na FB stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR bola zverejnená účelová manipulácia, podľa ktorej mala Matica slovenská šíriť dezinformáciu o tzv. zákaze slovenskej vlajky na Devínskom hrade. Vo vyhlásení Predsedníctva Matice slovenskej zverejnenom na oficiálnom webe MS dňa 5. mája 2023 je preukázateľne uvedené, že MS protestovala voči nezmyselnému zákazu nosenia štátnej vlajky Slovenskej republiky na žrdi. Chceme zdôrazniť, že to dokazuje aj zverejnené video z matičného výstupu študentov na Devínsky hrad zo dňa 25. apríla 2023. Predsedníctvo Matice slovenskej vo svojom vyjadrení poukázalo na toto zarážajúce obmedzenie aj preto, že v posledných desaťročiach bola na každom výstupe študentov na hrad Devín štátna vlajka umiestnená vždy na žrdi, či na obdobnej násade a nikdy to nepredstavovalo žiadny problém pre organizáciu, ktorá spravuje priestory Devínskeho hradu.

Musíme s ľútosťou konštatovať, že práve facebookový účet „HOAXY A PODVODY – Polícia SR“ resp. jeho samozvaní diletantskí administrátori verejne šíria aj ďalší hoax o tom, že študentský výstup nebol ohlásený. Výstup bol riadne a vopred nahlásený tajomníkom Matice slovenskej, čo vieme aj písomne preukázať!

Je vecou cti, aby štátna zástava Slovenskej republiky nebola nosená iba v rukách (ako pri futbalovom či hokejovom zápase), ale dôstojne na žrdi, ak ide o také národné pamätné miesto, ako je legendárny Devínsky hrad, ktorý má veľký význam pre naše dejiny a štátnosť. Je absurdné, že v dnešnej dobe garantovaných občianskych práv sa šíria manipulácie i dezinformácie prostredníctvom facebookovej stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktorá by mala paradoxne, práve proti dezinformáciám bojovať. Matica slovenská si ako verejnoprávna ustanovizeň plní svoju povinnosť, keď upozorňuje na nezmyselné zákazy, ktoré sa týkajú štátnych symbolov Slovenskej republiky. Pochybujeme, že by v Spojených štátoch amerických, či v Poľskej republike alebo Talianskej republike bolo na národnom pamätnom mieste zakázané študentom, či iným účastníkom držať štátnu zástavu na žrdi.

Vyjadrenie na stránke  Hoaxy a podvody – Polícia SR  je nedôstojné a nehodné prispievateľa zo strany tak dôležitého orgánu štátnej moci, akým je PZ SR. Tento štátny orgán má pracovať objektívne, po zistení všetkých skutočností a nie ako „názorová politická polícia.“ Uvedené konanie je súčasne urážkou všetkých čestných a slušných príslušníkov PZ SR a ich zodpovednej práce. Administrátori stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR sa dopustili vážneho excesu, ktorý hraničí s porušením zákona.  Matica slovenská žiada kompetentných, aby v tejto veci bola vykonaná náprava a podobné konanie sa už neopakovalo.

Zároveň konštatujeme, že ide o veľmi zlomyseľný útok na desaťročia trvajúcu tradíciu výstupu študentov na hrad Devín, čo je pamiatka na legendárny štúrovský výstup z roku 1836. Smutnou skutočnosťou je, že aj vtedajší uhorský polofeudálny režim považoval výstupy štúrovcov na Devín za podvratnú činnosť.

Dôkazom, že vlajky na žrdi nikoho neohrozili (ani ľudí, ani majetok hradu, čo vo svojich prehláseniach účelovo naznačovali tak primátor mesta Bratislava, ako aj riaditeľka MMB) bol nedeľný výstup protestujúcich vlastencov na hrad Devín. Nemáme informácie, že by vlajky spôsobili nejaký problém, tak ako to nebolo problémom posledných 33 rokov, teda po páde totalitných praktík minulého režimu po roku 1989.

Keďže tento rok si pripomíname 30. výročie vzniku modernej a demokratickej Slovenskej republiky, pevne dúfame, že sa nevraciame k totalitným praktikám spred roka 1989, alebo brachiálnym zásahom uhorskej štátnej moci spred rokov 1918.

Informačné ústredie Matice slovenskej

2023-05-09T13:44:42+00:009 mája 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X