Matica slovenská si pripomenula 200. výročie narodenie Martina Čulena v Brodskom


/, Trnavský kraj/Matica slovenská si pripomenula 200. výročie narodenie Martina Čulena v Brodskom

Matica slovenská si v spolupráci s predstaviteľmi samosprávy pripomenula ďalšiu výraznú osobnosť národnobuditeľského i matičného života. V prihraničnej obci Brodské na Záhorí sme 27. mája vzdali hold jej spoluzakladateľovi Martinovi Čulenovi.

Práve v tejto obci sa pred dvesto rokmi narodil. Následne po štúdiách v Trnave a na viedenskom Pázmaneu pôsobil ako profesor na gymnáziách v Banskej Bystrici a Bratislave, ako riaditeľ v Satu Mare (Rumunsko) a v rovnakej funkcii opäť v Banskej Bystrici. Roku 1867 po obvinení z panslavizmu ho preložili do Levoče a o rok neskôr penzionovali. M. Čulen však nezaháľal a pričinil sa o vznik slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom, zostavil jeho moderný učebný plán a počas existencie školy v rokoch 1869 – 1874 bol jej riaditeľom. Po násilnom zatvorení gymnázia pôsobil ako farár v Čake, kde aj zomrel. Aktívne pracoval v slovenskom národnom hnutí a bol výraznou osobnosťou prvého tridsaťčlenného matičného výboru.

Slávnostné podujatie začalo bohoslužbou v Kostole sv. Antona Pustovníka. Následne predstavitelia Matice slovenskej a miestnej obecnej samosprávy, kde M. Čulen počas aktívneho profesionálneho života pôsobil, položili vence pod plaketu na rodnom dome národného buditeľa. Ďalší slávnostný program pokračoval v miestom Kultúrnom dome. So svojimi príhovormi vystúpili predstavitelia z  Kláštora pod Znievom, ktorých obec pre históriu zviditeľnil práve M. Čulen, zástupca obce Čaka a spoluorganizátor spomienkovej udalosti starosta  Brodského Vladimír Kocúr. Za Maticu slovenskú sa prihovoril jej správca Maroš Smolec a do širších historických súvislostí o pôsobení, živote a profesionálnom pedagogickom prínose Martina Čulena nás zasvätil svojim referátom pracovník Slovenského historického ústavu MS Jaroslav Durec. Podujatie bolo dôstojnou pripomienkou predstaviteľa silnej generácie národných buditeľov narodených v dvadsiatych rokoch 19. storočia.

Radoslav Žgrada

 

X