Matica slovenská si s cirkvami, organizáciami a samosprávou pripomenie svätého Gorazda


/, Bratislavský kraj, Trnavský kraj/Matica slovenská si s cirkvami, organizáciami a samosprávou pripomenie svätého Gorazda

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper prevzal záštitu nad podujatiami na pripomenutie si svätého Gorazda v Bratislave a Kútoch. Duchovnú pamiatku svätca ako dedičstvo predkov udržuje na Slovensku najmä rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev, viaceré kresťanské spolky, niektoré samosprávy, ale aj Matica slovenská. Ustanovizeň tak pokračuje v konkrétnej spolupráci so svojimi prirodzenými partnermi.

Podujatia pripomínajúce sv. Gorazda sa uskutočnia pri príležitosti 1150. výročia úmrtia Konštantína Filozofa – sv. Cyrila, 150. výročia úmrtia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej. Spomienka v Bratislave sa začne 27. júla 2019 o 17.00 h v Gréckokatolíckom katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža pri Ondrejskom cintoríne. Po svätej liturgii vladyku bratislavskej eparchie Petra Rusnáka a vystúpení speváckeho zboru CHRYSOSTOMOS sa prihovorí predseda MS Marián Gešper a predseda Prezídia MS a Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav Holečko. Po nich bude nasledovať dramatické pásmo matičných divadelných ochotníkov s názvom Dúšok živej vody.

Slávnosti svätého Gorazda v Kútoch sa uskutočnia 27. a 28. júla 2019. V sobotu sa budú niesť v znamení farského dňa, keď okrem spoločenského a športového programu si bude môcť verejnosť pozrieť výstavu fotografií zo svätogorazdovských slávností na Farskom úrade v Kútoch. O 19.00 h v kultúrnom dome sa môžu návštevníci tešiť na divadelné predstavenie Gorazd od spisovateľa Rudolfa Dilonga. Hlaholská omša sa začne o 21.00 h v Rímskokatolíckom kostole sv. Jozefa Pestúna. V nedeľu budú slávnosti pokračovať o 10.00 h slávnostnou svätou omšou v rovnakom kostole, s vystúpením speváckeho zboru ADOREMUS.

 

IÚ MS

 

X