Matica slovenská si pripomenie 150. výročie úmrtia svojho prvého predsedu Štefana Moysesa


/, Bratislavský kraj/Matica slovenská si pripomenie 150. výročie úmrtia svojho prvého predsedu Štefana Moysesa

V Knižnici slovenskej štátnosti MS v Bratislave sa 4. júla uskutoční spomienkové podujatie na prvého predsedu Matice slovenskej, rímskokatolíckeho biskupa Štefana Moysesa. Od jeho smrti uplynie na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 5. júla 2019 presne 150 rokov. Toto výročie je symbolické, keďže práve vďaka biskupovi presunula Svätá stolica sviatok slovanských vierozvestcov na tento dátum. Viac o ňom povedia v Bratislave historici Ivan Mrva a Peter Mulík. Matica slovenská bude zároveň súčasťou Cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre a slávností Nitra, milá Nitra 2019. Pozrite si krátky historický dokument o prvom matičnom predsedovi z dielne Matice slovenskej.

IÚ MS

X