Matica slovenská si v Poprade pripomenula 104. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika a zástupcovia MS boli prijatí viceprimátorom mesta Poprad


/, Prešovský kraj/Matica slovenská si v Poprade pripomenula 104. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika a zástupcovia MS boli prijatí viceprimátorom mesta Poprad

Vo štvrtok 4.5. 2023 si Matica slovenská spoločne s mestom Poprad a Spoločnosťou M. R. Štefánika uctila jednu z najvýznamnejších osobností našich národných dejín – 104. výročie úmrtia gen. Štefánika. Tejto spomienkovej slávnosti sa vo veľkom počte zúčastnili aj žiaci a študenti popradských škôl. V úvode so svojím príhovorom vystúpil pán viceprimátor mesta Poprad Š. Pčola, ktorý verejnosti priblížil život a dielo tohto velikána. Po ňom už nasledoval prejav riaditeľa D MS Spišská Nová Ves, p. R. Zachera, ktorý okrem iného povedal: „Keď Štefánikov otec vyprevádzal svojich synov do maďarských škôl, neustále im prízvukoval: Buďte v srdci vždy dobrí Slováci a nehanbite sa za svoju materinskú reč!“. Som presvedčený, že tieto slová by mali patriť predovšetkým dnešnej mladej generácii, ale žiaľ aj niektorým súčasným predstaviteľom štátu a politikom, ktorí si, akoby nevážili a nectili najmä naše bohaté národné tradície, lásku k svojej materinskej reči, milovanej vlasti a osobnostiam. Akoby úplne zabúdali na to, kde sú ich rodné korene. Keď dnes hovoríme o Štefánikovi, máme na mysli predovšetkým jeho historický odkaz a zásluhy o vykonanie nebývalého diela. Veď naši žiaci a študenti si nemusia svoje vzory vždy hľadať medzi zahraničnými osobnosťami, pretože pri prekonávaní životných prekážok im môže pomôcť Štefánikov známy výrok: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“. V tejto jeho vete je vyjadrená neobyčajná vôľa mladého človeka, tak príkladná aj pre dnešok. Generál M. R. Štefánik prekonal nielen svojich súčasníkov, ale ostáva stále premožiteľom času. My na Slovensku však stále čakáme na nového Štefánika. Preto si v tejto chvíli osobne veľmi želám, aby sme také osobnosti na milovanom Slovensku opäť našli a aby, Slovenskú republiku viedli skutočné uvedomelé, vzdelané osobnosti a najmä autority, ktoré budú hodné svojho nasledovania“. R. Zacher osobitne poďakoval predovšetkým mestu Poprad, ako aj p. T. Husárovej, predsedníčke Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Poprade a tiež poslankyni MsZ, že si každoročne spoločne s MS pripomínajú túto významnú osobnosť. Je potrebné zdôrazniť, Matica slovenská má s mestom výbornú a úzku spoluprácu a teší ma najmä skutočnosť, že je to práve mesto Poprad, ktoré v plnej miere podporuje politiku moderného patriotizmu a zdravého vlastenectva. V mene Matice slovenskej vyslovujem poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii pietnej spomienkovej slávnosti pri pamätníku a buste gen. Štefánika. Po tejto slávnosti sa konalo na Mestskom úrade prijatie zástupcov Matice slovenskej viceprimátorom mesta Poprad, Š. Pčolom. Matičiari touto cestou veľmi pekne ďakujú za záujem pána viceprimátora vypočuť si podnetné návrhy Matice slovenskej v prospech mesta Poprad a jeho obyvateľov. Som presvedčený, že iba ten, kto má rád svoje mesto, kto má kladný vzťah k svojmu regiónu, môže milovať aj svoju rodnú vlasť.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

 

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

X