Matica slovenská v Roku národnej identity 2020 intenzívne podporí slovenskú identitu a štátnosť


//Matica slovenská v Roku národnej identity 2020 intenzívne podporí slovenskú identitu a štátnosť

Matica slovenská vyzýva verejnosť v roku 2020 na intenzívnu podporu a šírenie slovenskej národnej identity a rozvoj slovenskej štátnosti. V tejto súvislosti vyhlásila aktuálny rok za Rok národnej identity 2020. Ustanovizeň pripravuje sériu podujatí a aktivít pre všetky generácie vo všetkých regiónoch Slovenska, ktorými Slovákom pripomenie najdôležitejšie výročia i udalosti v dejinách slovenského národa.

„Už v marci oslávime 200. výročie narodenia štúrovského básnika Andreja Sládkoviča, v máji 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, v júni 100. výročie podpísania Trianonskej zmluvy či v júli 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Matica slovenská je jedinečná v tom, že tvorí súvislú sieť národných podujatí v slovenských mestách a obciach v spolupráci so samosprávami, rôznymi inštitúciami a organizáciami,“ priblížil predseda MS Marián Gešper. Ako dodal, Rok národnej identity má v Slovákoch a Slovenkách posilniť ich národnú hrdosť a uvedomelosť. „Matica slovenská je v súčasnosti pevne zakorenená hlavne v slovenských regiónoch prostredníctvom tisícov svojich členov a ich činnosti. Matičiari dennodenne efektívne pracujú pre miestnu kultúru, osobnostný rozvoj našich detí či udržiavanie tradícií a vlasteneckého povedomia v lokálnom obyvateľstve.“

Predseda ďalej uviedol, že predstavitelia ustanovizne citlivo vnímajú celospoločenskú situáciu aj neprijateľné snahy o politizáciu kultúry cez lživé útoky niektorých politikov na súčasnú pozíciu Matice slovenskej. „Predsedníctvo Matice slovenskej sa dôrazne dištancuje od zapájania do akýchkoľvek politicky motivovaných, straníckych kampaní pred februárovými voľbami do Národnej rady SR v roku 2020. Sme presvedčení o tom, že politikárčenie nemá v kultúre miesto a vedie len k hlbšiemu rozdeľovaniu spoločnosti. Matica slovenská sa rozhodla ísť pozitívnou cestou a na základe svojich historických úloh, národných, demokratických i občianskych princípov povzbudzuje Slovákov a Slovenky, aby si splnili svoju občiansku povinnosť, zodpovedne pristúpili k účasti na voľbách a vyjadrili podporu tým, ktorí podporujú rozvíjanie národnej kultúry, vzdelanosti a slovenskej štátnosti,“ uzavrel predseda M. Gešper.

IÚ MS

2020-02-11T12:41:40+00:0011 februára 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X