Matica slovenská výrazne prispela k zmene vizuálu občianskych preukazov


//Matica slovenská výrazne prispela k zmene vizuálu občianskych preukazov

Matica slovenská (MS) zohráva významnú úlohu v prehlbovaní vzťahu občanov k slovenskej štátnosti a zvyšovaní národného povedomia. Táto činnosť je dôležitá najmä v kontexte relativizovania štátnej symboliky, ktoré sme nedávno pozorovali v rôznych oblastiach národného a občianskeho života. Tento trend vedie k potláčaniu národnej identity a postupnej degradácii našej štátnej suverenity.

Od decembra 2022 boli zavedené nové biometrické občianske preukazy, ktoré obsahujú elektronický čip s uloženými odtlačkami prstov. Avšak na prednej strane týchto preukazov zarážajúco chýbalo farebné vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky (SR). Štátny znak je viditeľný iba pod UV svetlom, čo je nesprávne z hľadiska jeho významu ako verejnej listiny, ktorou sa preukazuje totožnosť a štátne občianstvo SR. Zákon stanovuje, že štátny znak SR má prioritu pred inými symbolmi a jeho farebné vyobrazenie na starších občianskych preukazoch túto prioritu jasne reflektovalo.

Dvojkríž a trojvršie sa stali národnými symbolmi Slovákov a symbolmi prvej Slovenskej národnej rady v revolučných rokoch 1848 ‒ 1849. Pod týmto znakom Slováci zápasili v prvom novodobom ozbrojenom vystúpení, ktorého cieľom bolo vybojovať národnú svojbytnosť pre Slovákov a dôstojné štátoprávne postavenie Slovenska.

Na základe uvedeného MS ako prvá upozornila v polovici februára 2024 na dané skutočnosti. Ministerstvo vnútra SR sa návrhom začalo zaoberať. Výsledkom matičných snáh je, že v nových občianskych preukazoch sa bude klásť zvýšený dôraz na zabezpečenie vyváženého zakomponovania ochranných aj grafických zložiek prostredníctvom dôstojného vizuálneho použitia štátnych symbolov. Splnené budú tak bezpečnostné aj estetické požiadavky, ktoré sú vymedzené v technických kritériách. Nový dizajn občianskych preukazov zatiaľ nebol predstavený. Podrobnosti sa majú prejedávať v rámci odborných konzultácií medzi štátom
a dodávateľom.

MS sa výrazne pričinila o proces zmeny vizuálu občianskych preukazov. Osobné nasadenie predsedu MS Mariána Gešpera a tajomníka MS pre informačnú a mediálnu oblasť Jána Semana v tejto problematike je výrazné. Ich aktívna účasť a snaha riešiť tento problém ukazujú ich odhodlanie chrániť a podporovať národnú identitu a suverenitu SR. Táto iniciatíva je dôkazom toho, že MS je akceptovaná v spoločnosti ako rovnocenný partner, ktorý bráni demokratické zriadenie a ctí si zákon, najmä v súvislosti so štátnou symbolikou. Úlohou MS je tiež poukazovať na prípadné porušenia a chrániť národné hodnoty, čím prispieva k udržaniu národnej identity a štátnej suverenity.

Mgr. Laura Hancová

hovorkyňa Matice slovenskej

2024-06-27T14:20:30+00:0027 júna 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X