Matičiari odhalia pamätník Ľudovíta Štúra v Štúrove už v máji


/, Nitriansky kraj/Matičiari odhalia pamätník Ľudovíta Štúra v Štúrove už v máji

Pamätník Ľudovíta Štúra sa v Štúrove stane realitou po viac ako troch rokoch. Matica slovenská ho pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a starostky obce Uhrovec Zuzany Máčekovej odhalí na slávnostnom podujatí na dunajskom nábreží Námestia slobody 12. mája 2019. Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na jeho osadenie.

„Myšlienka osadenia Štúrovho pamätníka je v Štúrove prítomná už viac ako dve desaťročia. Úcta k osobnostiam vlastných dejín je prirodzeným prejavom každého kultúrneho a historického národa, čoho vyjadrením bude aj tento pamätník. V Matici slovenskej si zároveň želáme, aby verejnosť vnímala Ľudovíta Štúra v Štúrove aj ako symbol zmierenia a spolužitia všetkých občanov Slovenskej republiky. Veď Štúr sa zastával širokých más obyvateľstva bývalého Uhorska a pre Slovákov požadoval národnostné práva. Chcel v zásade len to, čo je dnes pre všetkých občanov Slovenska prirodzenou súčasťou ich demokratických práv,“ vysvetlil predseda MS Marián Gešper.

Osadenie Štúrovho pamätníka pripravujú matičiari z Miestneho odboru MS v Štúrove. „Slováci sú pevnou súčasťou mesta Štúrovo, tvoria takmer 29 % obyvateľstva a ich percentuálne zastúpenie stúpa. V najstarších dejinách mesta nachádzame aj stopy našich predkov. Ľudovít Štúr do Štúrova patrí, reprezentuje domáce slovenské obyvateľstvo, jeho dejiny, kultúru a hrdosť na Slovensko, ako aj 71-ročnú tradíciu novodobého pomenovania mesta,“ dodala Margaréta Vyšná z Miestneho odboru MS v Štúrove s tým, že v slobode a demokracii má každý občan právo na rozvíjanie vlastnej kultúry a pripomínanie si významných národných osobností.

Program podujatia sa začne o 13.00 h na Námestí slobody v Štúrove kultúrnym programom, slávnostná časť odhalenia pamätníka bude pokračovať o 14.30 h. Štúrovskí matičiari pozvali odhaliť bustu Ľudovíta Štúra predsedu MS Mariána Gešpera spoločne s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a starostkou obce Uhrovec Zuzanou Máčekovou, ktorí prevzali nad podujatím záštitu.

 

IÚ MS

X