Matičiari si kultúrou pripomenú štátny sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda


/, Košický kraj, Nitriansky kraj/Matičiari si kultúrou pripomenú štátny sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Dom Matice slovenskej v Nitre a matičiari z Nitry a okolia sa už tradične predstavia s matičným programom na najväčších mestských slávnostiach Nitra, milá Nitra v matke slovenských miest. Tento rok sa pridal aj Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží. Matičiarov nájdete na Putovaní po Cyrilometodskej ceste, na Nitrianskom hrade | Diecézne múzeum, na Hornom hrade | Otvorené dvory | Dvor CHKO Ponitrie a na Cyrilo-metodskej národnej púti.

Nielen v Nitre a ďalších mestách Slovenska, ale aj matičiari v Košiciach si pripomenú štátny sviatok solúnskych bratov, ktorý oslavujeme 5. júla. A aby verejnosť nezabudla, kto tento dátum u svätej stolici zariadil, Dom Matice slovenskej Košice usporiada 4. júla kultúrny program priamo pri buste Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej a banskobystrického rímskokatolíckeho biskupa. Veď Matica slovenská vznikla na 1000. výročie príchodu svätcov na Veľkú Moravu. 5. júl sa Moysesovi stal „osudným“, napokon v tento deň v roku 1869 aj ukončil svoju životnú púť a veľké dielo pre slovenský národ. Pamiatka na neho je tak nerozlučne spätá s Maticou slovenskou i sviatkom solúnskych bratov.

Pozývame verejnosť na kultúru spojenú s 5. júlom.

 

X