Matičná pamätná tabuľa v Bratislave symbolicky vyzýva k väčšej úcte k slovenským legionárom


/, Bratislavský kraj/Matičná pamätná tabuľa v Bratislave symbolicky vyzýva k väčšej úcte k slovenským legionárom

Slovenských legionárov v česko-slovenských légiách 1914 – 1920 si 11. novembra pripomenula Matica slovenská odhalením pamätnej tabule symbolicky na budove bývalej Legiobanky, súčasnej Eximbanky v Bratislave, a to pri príležitosti 101. výročia ukončenia sibírskej anabázy a návratu posledných slovenských príslušníkov česko-slovenských légií do vlasti.

Unikátny pamätník je venovaný slovenskej účasti v zahraničnom odboji a prierezovo pripomína známe i neznáme slovenské legionárske osobnosti. „Som mimoriadne hrdý na to, že medzi týmito mladými chlapcami – legionármi, ktorí nasadzovali životy, boli aj mnohí budúci matičiari, matiční spisovatelia, funkcionári, činovníci a kultúrnici. Mnohí sa ani nedožili vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky, respektíve tej našej prvotnej slovenskej slobody, keď sme získali možnosť rozvíjať náš kultúrny, národný a politický život. Pre Maticu slovenskú je povinnosťou uctiť si našich Slovákov, ktorí v česko-slovenských légiách bojovali spolu s bratmi Čechmi, Moravanmi a Slezanmi,“ povedal v príhovore predseda MS Marián Gešper, ktorý verí, že slovenskí legionári si zaslúžia aj veľký pamätník.

„Nezabúdajme na tých, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu. Nielen na legionárov, ktorí bojovali v zahraničí, ale aj na tých, ktorí položili svoj život pri oslobodzovaní Slovenska z moci maďarských vojsk v roku 1919. Som presvedčený, že odhalenie tejto pamätnej tabule bude začiatkom zmeny prístupu vo vzťahu k pripomenutiu si tých, ktorí v rôznych obdobiach aj za cenu vlastného života bojovali za národnú slobodu,“ uviedol v príhovore predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Slovákov v česko-slovenských légiách si pripomenuli svojou účasťou aj podpredseda NR SR Juraj Blanár, štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, poslankyňa NR SR Ľubica Laššáková, poslanci NR SR Miloš Svrček, Ján Blcháč a Igor Hus, generálmajor Ľubomír Svoboda z Ozbrojených síl SR, pridelenec obrany Českej republiky generálmajor Libor Jílek z Veľvyslanectva ČR a predstavitelia Matice slovenskej. Svojich legionárskych predkov si pripomenula aj dcéra Mikuláša Gacek a príbuzný Jozefa Martina Kristina. Po odhalení pamätnej tabule sa uskutočnil historický odborný seminár o 16.00 hod. v Knižnici slovenskej štátnosti MS na Grösslingovej ulici v Bratislave.

Po odhalení pamätnej tabule sa uskutočnil historický odborný seminár o 16.00 hod. v Knižnici slovenskej štátnosti MS na Grösslingovej ulici v Bratislave. Seminár za bohatej účasti poslucháčov bližšie priblížil problematiku legionárov. Poslucháčom bol predstavený dokument z dielne Informačného ústredia Matice slovenskej Neznámi slovenskí hrdinovia 1914-1920. Slováci v česko-slovenských légiách. Následne v prezentácii boli priblížení viacerí z nich. Medzi československými legionármi boli tisíce Slovákov. Spomeňme len Jozefa Honza-Dubnického (1884 – 1965), legionára vo Francúzsku, neskoršieho predsedu Slovenskej ligy, člena výboru Matice slovenskej;  Mikuláša Gaceka (1895 – 1971), legionára v Rusku, spisovateľa, prekladateľa a neskoršieho aktívneho matičiara; Ivana Daxnera (1890 – 1938), legionára v Rusku; Ferdinanda Čatloša (1895 – 1972), tiež pôsobiaceho  v Rusku, neskoršieho generála a ministra či Rudolfa Gábriša (1889 – 1969), legionára v Taliansku, vedúceho zajateckého odboru Č-SNR v a ďalšie desiatky iných. Osudy a mená mnohých legionárov sú už zabudnuté. Mnohí za našu slobodu padli. Len zo sibírskej anabázy sa nevrátilo domov 4100 legionárov. Problematika legionárov je opomínaná, seminár bol preto ojedinelým a výnimočným príspevkom  na túto tému.

Medzi slovenskými legionármi pôsobili aj matičné osobnosti, ako napríklad Janko Jesenský, Jozef Gregor Tajovský, Vladimír Daxner, Mikuláš Gacek, Jozef Honza-Dubnický, Rudolf Klačko, Martin Oríšek, či generáli Rudolf Viest a Jozef Martin Kristin, otec herečky Evy Kristinovej.

V roku 1920 sa definitívne vrátili do vlasti poslední česko-slovenskí legionári z vojnovej Sibíri, čím zvŕšili svoje legionárske pôsobenie. Posledný 36. lodný transport 720 česko-slovenských vojakov sa nalodil 2. septembra 1920 na loď Heffron. Po dvojmesačnej plavbe sa loď doplavila do prístavu Terst presne 11. novembra 1920, teda na druhé výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Domov sa legionári vrátili už do zmenených politických a spoločenských pomerov.

IÚ MS, doplnené o text Radoslava Žgradu (odborný seminár)

K téme slovenských legionárov v česko-slovenských légiách 1914 – 1920 viac vo videu: https://youtu.be/h4pM6BXeb_g

K téme Štefánik a česko-slovenskí legionári viac v hranom dokumente: https://youtu.be/vNgiqrSEuCo

 

X