Matičné slávnosti na Hornom ZemplíneK ľudovým tradíciám už od nepamäti patrí dobrá hudba, spev, tanec či chutné jedlo. Nie je to inak ani na Hornom Zemplíne. V malebnej obci Cabov v okrese Vranov nad Topľou sa konali dňa 6. septembra 2020 matičné slávnosti venované práve ľudovým tradíciám.

Podujatie začalo na samé poludnie slávnostným príhovorom vedúceho OP MS Vranov nad Topľou Miroslava Gešpera, ktorý okrem prehliadky folklórnych súborov zároveň symbolicky odštartoval súťaž vo varení guľášu, ktorá taktiež bola súčasťou podujatia. Hymna SR zaznela v podaní dychovej hudby Orchestra vychodňarov pôsobiacej pri MO MS Nižný Hrabovec.

K prítomným sa prihovoril starosta obce Cabov Viliam Popaďak a predseda MS Marián Gešper, ktorý zdôraznil, že bez ohľadu na zložitosť dnešnej doby, ktorá nie vždy praje matičnému a národnému, ľudová tvorivosť a autentický slovenský folklór si stále nachádza cestu k širokej slovenskej verejnosti, k čomu prispievajú aj podujatia uskutočňované matičiarmi najmä v regiónoch. Morálne podporil podujatie svojou účasťou riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko a člen výboru MS Martin Hajnik.

Domáci folklórny súbor Brežinky zanôtil prvé piesne. Pri tejto príležitosti FS Brežinky z Cabova slávnostne pokrstil svoje debutové CD a bolo to práve brezovými listami.

Do maratónu ľudovej piesne sa pripojili aj FS Bukovina, Konopianka, Kazarinka, Tovarňanka, Vederko, Soľanské nevesty, Sačurovské nevesty, Porubianka, Juskovčanky a Bančan, ktorý sa datuje ako najstarší matičný kolektív vo vranovskom regióne. Hosťom bol aj FS Porubľanka z Ruskej Poruby.

V závere odborná porota vyhodnotila súťaž vo varení guľášu a ocenila víťazov. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Porubľania z MO MS Ruská Poruba. Ani ostatní súťažiaci neobišli naprázdno, odniesli si ceny od Matice slovenskej aj obce.

Je potrebné vyzdvihnúť príkladnú spoluprácu medzi organizátormi a obcou, MO MS Cabov, MO MS Hencovce a OP MS Vranov nad Topľou, ktorí zorganizovali toto podujatie. Zároveň je to jediná prehliadka matičných folklórnych telies vo vranovskom regióne, ktorých počet sa rozrástol na pätnásť, či už sú kolektívnymi členmi, alebo pôsobia pri miestnych odboroch a hrdo reprezentujú Maticu slovenskú nielen doma, ale aj v zahraničí.

Autor: Mgr. Jana Gešperová, IÚ MS

X