Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši má 100 rokov


/, Žilinský kraj/Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši má 100 rokov

Tohto roku si Matica slovenská pripomenula vzácne výročie. Pred 100 rokmi v auguste 1919 sa po štyridsiatich štyroch rokoch obnovila na valnom zhromaždení činnosť tejto našej národnej a kultúrnej inštitúcie. Boli schválené aj upravené stanovy v ktorých sa počítalo zo vznikom miestnych odborov v slovenských mestách a dedinách. Do konca roku 1919 vzniklo deväť miestnych odborov Matice slovenskej, jedným z prvých odborov na Slovensku  bol aj odbor v Liptovskom Svätom Mikuláši.

Dňa 11.12.2019 si členovia MO MS v Liptovskom Mikuláši pripomenuli toto významné výročie. V preplnenej veľkej sále Domu MS sa stretli mikulášski matičiari, aby si počas slávnostného večera zaspomínali na svoju činnosť, na významné osobnosti, ktoré boli súčasťou miestneho odboru. Po zaspievaní hymny Slovenskej republiky, ktorú zaspieval matičný spevokol Senior, kolektívny člen MO MS, sa slova ujal riaditeľ Domu MS a podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec. Privítal vzácnych hostí: Rudolfa Urbanoviča, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a viceprimátora Liptovského Mikuláša, Lenku Mitrengovú, prednostku Okresného úradu Liptovský Mikuláš, Jána Blcháča, primátora mesta Liptovský Mikuláš, Mariána Gešpera, predsedu MS a Mareka Hanusku, I. podpredsedu MS. Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia Miestnych odborov MS z Oravy a Liptova (Trstená, Dolný Kubín, Ľubeľa, Stankovany, Kráľova Lehota, Liptovský Hrádok), ako aj riaditelia kultúrnych inštitúcii v meste Liptovský Mikuláš.

Matiční divadelníci si pripravili zaujímavý scénický program v ktorom sa postupne predstavili významné osobnosti z histórie. Ako prvý to bol Michal Miloslav Hodža (Jozef Sálus), ktorý stal pri zrode Tatrína, predchodcu MS, ako aj pri vzniku tejto inštitúcie v roku 1863, bol prvým jednateľom pre Liptov. Druhým ktorý sa predstavil bol Rehor Uram – Podtatranský (Milan Stromko), učiteľ, spisovateľ, básnik, dramatik, publicista, do MS vstúpil v roku 1874 a bol posledným jednateľom pre Liptovský Mikuláš o rok neskôr v roku 1875 bola MS zatvorená, v roku 1919 mal už 73 rokov a bol jedným z posledných členov nášho spolku z prvého obdobia 1863-1875). Stal sa členom výboru MO MS v Liptovskom Mikuláši, ktorý vznikol 7. novembra 1919  a jeho predsedom sa stal evanjelický farár, správca evanjelického vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši Jur Janoška (Peter Vrlík), ktorý sa neskôr stal prvým slovenským generálnym biskupom slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. a predsedom Matice slovenskej. V prvom výbore boli také osobnosti ako básnik Bohuslav Klimo- Hajomil, (tajomník), vydavateľ slovenských autorov, kníhkupec František Klimeš, župný lekár Ivan Stodola, neskorší významný slovenský dramatik, Albert Škarvan, tolstojovec, ale aj továrnik Branislav Lacko. V programe vystúpila aj Anna Trnovská-Šáchová (Eva Farkašovská), členka prvého výboru MO MS, vtedy študentka lekárstva, neskôr prvá očná lekárka na Slovensku. Zaujímavosťou bolo vystúpenie študenta mikulášskeho gymnázia Karola Komanderu (Peter Schvantner), ktorý do MS vstúpil v roku 1942. Medzi prítomnými si scénku pozrel aj sám 96-ročný najstarší matičiar Karol Komandera. Po vojne predsedom MO MS bol predseda Demokratickej strany, majiteľ kníhtlačiarne Matej Rázus (Branislav Barborík), brat spisovateľa, básnika, dramatika, politika a evanjelického kňaza Martina Rázusa. V rokoch 1969- 1977 bol predsedom MS Anton Droppa (Pavol Mráz), významný slovenský geológ, jaskyniar, účastník protifašistického odboja, nositeľ štátneho vyznamenania Pribinovho kríža za zásluhy. Zaujímavosťou je, že i keď MO MS boli zrušené v roku 1973, mikulášski matičiari pripravili v Múzeu Janka Kráľa, program pod hlavičkou MO MS v roku 1977. Ako posledný vystúpil mladý matičiar predseda Odboru Mladej Matice v Liptovskom Mikuláši a člen výboru MO MS Lukáš Konupka, ktorý odovzdal slovo poslednému predsedovi mikulášskej Matice Ferdinandovi Chovancovi , ktorý zhodnotil činnosť MO MS za posledné obdobie.

Potom sa k prítomným prihovoril primátor mesta Ján Blcháč, ktorý vyzdvihol spoluprácu s matičiarov s mestom, vyzdvihol, že sú to práve matičiari, ktorí sa podieľajú ba kultúrnom živote v meste a vtláčajú mu tak svojskú pečať, ako mestu kultúry a spolkov. Potom odovzdal Miestnemu odboru MS zlatú plaketu mesta a pamätný list. Po ňom sa k prítomným prihovoril predseda MS Marián Gešper. Pripomenul, že mikulášsky odbor patrí medzi najstaršie na Slovensku a bol a je stále aktívny pri organizovaní národných podujatí, môže byť vzorom pre ostatné odbory na Slovensku. Výbor MS sa rozhodol MO MS v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 100. výročia udeliť Mimoriadnu cenu MS.

Nasledovalo uvedenie publikácie ,ktorú zostavil Peter Vrlík pod názvom Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši – storočná cesta dejinami. Na publikácii ďalej spolupracovali Ivan Bubelíny, Marcela Feriančeková, Ferdinand Chovanec a Marek Nemec. V publikácii sa nachádza veľa zaujímavosti o mikulášskej Matice, mnoho autentických materiálov, medailóny významných osobností, ktoré pôsobili v tomto MO MS. Publikáciu uviedli primátor mesta Ján Blcháč, riaditeľ DMS a podpredseda MS Marek Nemec a predseda MS Marián Gešper poklepkaním kameňom z Kriváňa. Keďže Miestny odbor MS v Liptovskom Mikuláši mal počas svojho pôsobenia aj veľké množstvo podporovateľov, Výbor sa rozhodol udeliť ocenenia za podporu a spoluprácu mestu Liptovský Mikuláš, ktorú prevzal primátor mesta Ján Blcháč, ECAV prevzal pán farár Marián Bochnička, Liptovskému kultúrnemu stredisku cenu prevzala riaditeľka Miroslava Palanová, Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého cenu prevzala riaditeľka Marcela Feriančeková, Múzeu Janka Kráľa cenu prevzal riaditeľ Jaroslav Hric a spevokolu Senior cenu prevzal vedúci Michal Kotian. Zlatým klincom programu bolo zaspievanie a zahranie na fujare Marekom Nemcom. Potom bolo pre prítomných prichystané spoločenské posedenie a výstava mapujúca činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

Mikulášsky Miestny odbor MS prešiel dlhú cestu dejinami. Nebola vždy rovná, bola aj kľukatá. Od roku 1919 do roku 1954 pôsobil prvých 35 rokov, potom mal štrnásť rokov pauzu, pôsobil ďalších deväť rokov (1968 -1977) až bol obnovený už v decembri roku 1989, kedy sa začali prihlasovať prvý členovia a ktorí obnovili členovia z roku 1968, ale aj predvojnoví členovia MS (Ján Pagáč, Peter Broska, Karol Komandera, Anton Droppa). Tohto roku uplynulo od tej doby ďalších tridsať rokov. Mikulášski matičiari počas  74 rokov svojej existencie dokázali, že táto organizácia je životaschopná a vždy sa postavila na nohy, keď padla a kráčala ďalej po ceste dejinami. Mnoho osobností, ktoré formulovali tento odbor sa zapísali nie len do histórie svojho mesta, ale aj do celoslovenského konspektu. Podieľali sa na príprave mnohých podujatí, stali sa tak významnou zložkou pri tvorbe národnej kultúry v našom meste a nie len na regionálny ej, ale aj celoslovenskej úrovni. Za to im, všetkým známym aj menej známym matičiarom patrí naša vďaka.

(PSP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X